Περιφερειακό Σχέδιο και Στρατηγική για την Κοινωνική Οικονομία

Περιγραφή Εγγράφου: Εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου και Στρατηγικής για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τα οποία θα αποτελέσουν εργαλεία για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ημερομηνία έκδοσης εγγράφου: Δεκέμβριος 2018

Πηγή: Παραδοτέο 3 του Έργου «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα/ συμβούλου για την ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για τη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής στο πλαίσιο του Έργου “Action Plan for Social Entrepreneurship” του Προγράμματος INTERREG V-A GREECE- BULGARIA 2014-2020»

Δείτε το έγγραφο: Περιφερειακό Σχέδιο και Στρατηγική για της Κοινωνική Οικονομία, 12/2018 (Αρχείο .pdf, 1.3MB)

Ημερολόγιο

Απρίλιος 2024

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Events for Απρίλιος

22

No Events
Events for Απρίλιος

28

29
30
1
2
3
4
5