Περιφερειακό Σχέδιο και Στρατηγική για την Κοινωνική Οικονομία

Περιγραφή Εγγράφου: Εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου και Στρατηγικής για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τα οποία θα αποτελέσουν εργαλεία για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ημερομηνία έκδοσης εγγράφου: Δεκέμβριος 2018

Πηγή: Παραδοτέο 3 του Έργου «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα/ συμβούλου για την ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για τη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής στο πλαίσιο του Έργου “Action Plan for Social Entrepreneurship” του Προγράμματος INTERREG V-A GREECE- BULGARIA 2014-2020»

Δείτε το έγγραφο: Περιφερειακό Σχέδιο και Στρατηγική για της Κοινωνική Οικονομία, 12/2018 (Αρχείο .pdf, 1.3MB)

Events

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Events for Ιούλιος

4

No Events
Events for Ιούλιος

5

No Events
Events for Ιούλιος

6

No Events
Events for Ιούλιος

7

No Events
Events for Ιούλιος

8

No Events
Events for Ιούλιος

9

No Events
Events for Ιούλιος

10

No Events
11
12
13
14
15
16
17
Events for Ιούλιος

11

No Events
Events for Ιούλιος

12

No Events
Events for Ιούλιος

13

No Events
Events for Ιούλιος

14

No Events
Events for Ιούλιος

15

No Events
Events for Ιούλιος

16

No Events
Events for Ιούλιος

17

No Events
18
19
20
21
22
23
24
Events for Ιούλιος

18

No Events
Events for Ιούλιος

19

No Events
Events for Ιούλιος

20

No Events
Events for Ιούλιος

21

No Events
Events for Ιούλιος

22

No Events
Events for Ιούλιος

23

No Events
Events for Ιούλιος

24

No Events
25
26
27
28
29
30
31
Events for Ιούλιος

25

No Events
Events for Ιούλιος

26

No Events
Events for Ιούλιος

27

No Events
Events for Ιούλιος

28

No Events
Events for Ιούλιος

29

No Events
Events for Ιούλιος

30

No Events
Events for Ιούλιος

31

No Events
1
2
3
4
5
6
7