Συμμετοχή της ΠΚΜ στις δράσεις δικτύωσης των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Περιφερειών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, διεθνοποίησης και της καινοτομίας

H ΠΚΜ ως μια από τις περιφέρειες της Ευρώπης που έχει τιμηθεί με το βραβείο Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια (EER) για το 2018, συμμετέχει ενεργά στο έργο «Προώθηση της συνεργασίας μέσω της χαρτογράφησης, της ανάλυσης και της διασύνδεσης των ευρωπαϊκών περιφερειών που έχουν βραβευθεί με το βραβείο Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια (EER)».

Το έργο αυτό ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο να ενισχυθεί ο αντίκτυπος των υφιστάμενων δράσεων, που στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη τόσο των νεοφυών (start-up) εταιρειών, όσο και αυτών που μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα (scaleup), μέσα από την ενδυνάμωση της εμπειρίας των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Περιφερειών (EER), μιας πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Κατά την αρχική φάση του έργου, προσδιορίστηκαν δύο τομείς συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών (i) οι Θεματικοί Τομείς (ή αλλιώς κάθετοι τομείς), που περιλαμβάνουν περιοχές όπως Βιομηχανία 4.0 / ψηφιοποίηση, Τεχνολογίες Υγείας, και Αγροδιατροφή και (ii) οι Οριζόντιοι Τομείς, που περιλαμβάνουν θέματα όπως η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η έλλειψη δεξιοτήτων, η απασχόληση και η κινητικότητα των εργαζομένων, αλλά και λιγότερο τεχνολογικά θέματα, όπως η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών δομών υποστήριξης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, των περιφερειών, με στόχο την αύξηση της ικανότητας τους στην προσφορά υπηρεσιών στις επιχειρήσεις που αναπτύσσονται γρήγορα, και ανταγωνίζονται με επιτυχία στις παγκόσμιες αγορές.

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και το One Stop Liaison Office συμμετέχουν ενεργά στις ομάδες εργασίας των βραβευμένων Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Περιφερειών με τηλεδιασκέψεις, παρουσιάσεις καλών πρακτικών και τελικές προτάσεις στην ανάπτυξη των πλάνων δράσης των παραπάνω θεματικών. Μέχρις στιγμής οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν τα εξής :

 • Καταγραφή του οικοσυστήματος όλων των συμμετεχόντων περιφερειών
 • Διάγνωση αναγκών και προκλήσεων για το κάθε οικοσύστημα
 • Παρουσίαση των κοινών θεματικών – οριζόντιων τομέων που ενδιαφέρουν όλες τους συμμετέχοντες
  • Βιομηχανία 4.0
  • Αγροδιατροφή
  • Τεχνολογίες υγείας
  • Δημιουργία δικτύου υποστήριξης νεοφυών
  • Πηγές χρηματοδότησης startup – scale up.

Ημερολόγιο

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
29
30
1
2
3
4
5
Events for Μάιος

1

No Events
Events for Μάιος

2

No Events
Events for Μάιος

3

No Events
Events for Μάιος

4

No Events
Events for Μάιος

5

No Events
6
7
8
9
10
11
12
Events for Μάιος

6

Events for Μάιος

7

Events for Μάιος

8

Events for Μάιος

9

No Events
Events for Μάιος

10

No Events
Events for Μάιος

11

No Events
Events for Μάιος

12

No Events
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for Μάιος

27

No Events
Events for Μάιος

28

Events for Μάιος

29

No Events
Events for Μάιος

31

No Events