Πρότυπο παρουσίασης Pitch Deck σε μορφή PowerPoint για το πρόγραμμα EIC Phase 2

Περιγραφή Εγγράφου: Πρότυπο παρουσίασης Pitch Deck της επιχειρηματικής ιδέας ή της επιχείρησης  σε μορφή PowerPoint για το πρόγραμμα EIC Phase 2. 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δείτε το έγγραφο: https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/eic-pilot-sme-instrument-pitch-deck-templates.pdf (Αρχείο .pdf 193 KB)

Κατηγοριες Ενημερωσης

Επισκεφθειτε ακομα

Horizon Scanning