Πρότυπο σχέδιο (Business Plan) επενδυτικής πρότασης για το πρόγραμμα Enhanced EIC Accelerator Pilot (SME Instrument Phase 2) – HORIZON 2020

Περιγραφή Εγγράφου: Πρότυπο σχέδιο (Business Plan) επενδυτικής πρότασης για το πρόγραμμα Enhanced EIC Accelerator Pilot (SME Instrument Phase 2) –  HORIZON 2020, λοιπά συμπληρωματικά διοικητικά έγγραφα. 

Ημερομηνία έκδοσης εγγράφου: Απρίλιος 2020

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δείτε το έγγραφο: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2018-2020/h2020-call-pt-eic-sme-2-2018-20_en.pdf 04/2020 (Αρχείο .pdf 3,4MB)

Κατηγοριες Ενημερωσης

Επισκεφθειτε ακομα

Horizon Scanning