One Stop Liaison Office

Πρόσκληση για συμμετοχή στο διαδικτυακό εργαστήριο με θέμα «Η Στρατηγική Καινοτομίας 2021-2027 στο οικοσύστημα Transport & Logistics: Σχεδιασμός και παρακολούθηση νέων Δράσεων»

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση πέντε θεματικών εργαστηρίων με στόχο τη διερεύνηση και καταγραφή των προσδοκιών του οικοσυστήματος καινοτομίας της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και των προτάσεων για την ενίσχυση της θέσης της περιφερειακής οικονομίας ως προς τις επιδόσεις της καινοτομίας, παραγωγικότητας και εξωστρέφειας στις προτεινόμενες θεματικές περιοχές “Διατροφή 2030, Τεχνολογικός Μετασχηματισμός της Οικονομίας, Κυκλική Οικονομία, Υγεία, Δημιουργικό – Καινοτόμο Marketing & Branding”, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του One Stop Liaison Office, με την επιστημονική υποστήριξη της Ερευνητικής Ομάδας Συστημάτων Μεταφοράς του Α.Π.Θ. (ΕΟΣΜ/ΑΠΘ), με υπεύθυνο τον Καθηγητή Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών κ. Αριστοτέλη Νανιόπουλο, διοργανώνει ένα πρόσθετο εργαστήριο στη θεματική ενότητα των «ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» στις 18 Μαρτίου 2021 και ώρα 12.30.  

Το εργαστήριο αποτελεί μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2021–2027 και πραγματοποείται στo πλαίσιo υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης του έργου “INNOTRANS- Enhancing transport innovation capacity of the regions” του Προγράμματος Interreg Europe. To εργαστήριο αυτό στοχεύει στον εντοπισμό των τάσεων και την αναγνώριση των προτεραιοτήτων για την καινοτομία στις «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», μέσω ανοικτής συμμετοχικής διαδικασίας, επιδιώκοντας την εξασφάλιση συντονισμένης και αποτελεσματικής επικοινωνίας, εντός του οικοσυστήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Μέσω των Εργαστηρίων Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (EDP), κατέστη δυνατή η αποτύπωση των θέσεων και προτάσεων των συμμέτοχων φορέων της επιχειρηματικής καθώς και της επιστημονικής κοινότητας, που αποτυπώθηκαν στην περιφερειακή Στρατηγική της Καινοτομίας (Έξυπνη Εξειδίκευση – RIS3 2014-2020), ενώ το ίδιο προσδοκάται και μέσω του νέου κύκλου εργαστηρίων για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα επικυρώσει συμπεράσματα που έχουν προκύψει μέσα από πλήθος δράσεων τόσο του Μηχανισμού Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όσο και του έργου INNOTRANS, τα οποία εμπλουτίζουν την υφιστάμενη γνώση και εμπειρία και αποτελούν οδηγό για το σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Επιπλέον, οι απόψεις όσων συμμετέχουν θα συμβάλλουν στην εξειδίκευση των παρεμβάσεων της “RIS3” με νέες, δυναμικές και καινοτόμες προτάσεις έργων προς χρηματοδότηση στην θεματική ενότητα των «ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», αυτόνομα ή/και σε συνδυασμό με άλλες θεματικές. Τέλος, θα επιτρέψει μέσα από διαδικασίες διάδρασης τη γνωριμία των συμμετεχόντων, ενθαρρύνοντας την μελλοντική ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργειών μεταξύ τους.

[Οι περιφερειακές στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (στρατηγικές RIS3) είναι ολοκληρωμένες δράσεις τοπικού οικονομικού μετασχηματισμού μιας Περιφέρειας, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, με στόχο την ανάπτυξη μέσω επενδύσεων στην οικονομία της γνώσης και στην Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ). Οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης αναπτύσσονται μέσω της εμπλοκής της δημόσιας διοίκησης, της βιομηχανίας (αγοράς), της έρευνας και της κοινωνίας των πολιτών (μοντέλο της τετραπλής έλικας) σε μια συμμετοχική διαδικασία λήψης αποφάσεων, τη Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (EDP)].

Δηλώσεις συμμετοχής για το θεματικό εργαστήρι μπορείτε να κάνετε στον εξής σύνδεσμο:

Διαδικτυακό εργαστήριο με θέμα «Η Στρατηγική Καινοτομίας 2021-2027 στο οικοσύστημα Transport & Logistics: Σχεδιασμός και παρακολούθηση νέων Δράσεων»

Τη διοργάνωση των εργαστηρίων υποστηρίζει το One Stop Liaison Office, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου “Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας”, που έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με τα θεματικά εργαστήρια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:

  • Σταύρος Μαντζανάκης 2313 319668
  • Χριστίνα Λαγκάνη 2313 319667
  • Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης 2313319790
  • Μαρία Γουλάπτση 2313 319705
  • email: info@ris3rcm.eu.

Πρόγραμμα διαδικτυακού εργαστηρίου

Ημερολόγιο

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Events for Ιούλιος

22

No Events
Events for Ιούλιος

24

No Events
Events for Ιούλιος

25

No Events
Events for Ιούλιος

26

No Events
Events for Ιούλιος

27

No Events
Events for Ιούλιος

28

No Events
29
30
31
1
2
3
4
Events for Ιούλιος

29

No Events
Events for Ιούλιος

30

No Events
Events for Ιούλιος

31

No Events