ΓΓΕΚ

Ορισμός των νέων Εθνικών Σημείων Επαφής (National Contact Points- NCPs) για τον Ορίζοντα Ευρώπη

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει την σύνθεση του δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) για το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Ε&Κ «Ορίζοντας Ευρώπη».   Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες σχετικές με τη θεματική περιοχή για την οποία ενδιαφέρονται με το αντίστοιχο Εθνικό Σημείο Επαφής.

Στις αρμοδιότητες των ΕΣΕ  συγκαταλέγονται τα εξής

 • Παροχή πληροφοριών για το πρόγραμμα, τη δομή και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης.
 • Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων  για τις θεματικές περιοχές που έχουν αναλάβει  και ενημερωτικών σεμιναρίων για ειδικά θέματα
 • Παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης προς τους ενδιαφερόμενους  για την επιλογή κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου, προκήρυξης και θέματος με βάση τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά τους
 • Υποστήριξη των συμμετεχόντων κατά την προετοιμασία πρότασης.
 • Υποστήριξη των ενδιαφερομένων στην αναζήτηση κατάλληλων εταίρων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Συμβουλές για τα οικονομικά και νομικά θέματα του προγράμματος που σχετίζονται με την προετοιμασία της πρότασης και την υλοποίηση του έργου.
 • Υποστήριξη για τη διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας τόσο κατά την προετοιμασία της πρότασης, όσο και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
 • Υποστήριξη κατά την εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προσφέροντας υπηρεσίες διαχείρισης καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας.

Σημειώνεται ότι τα ΕΣΕ  ορίζονται, εποπτεύονται και λειτουργούν με ευθύνη των αρμοδίων εθνικών αρχών των κρατών-μελών και των χωρών που θα συνάψουν Συμφωνία Σύνδεσης με τον Ορίζοντα Ευρώπη..

Τα ΕΣΕ δεσμεύονται ενυπόγραφα για την αποφυγή περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και την τήρηση των κανόνων εμπιστευτικότητας και του απορρήτου σχετικά με ορισμένες δράσεις τους (όπως π.χ. ο προ-έλεγχος προτάσεων). Επιπρόσθετα δεν  συμμετέχουν σε αξιολογήσεις προτάσεων .

Για την Ελλάδα αρμόδια Υπηρεσία για τον ορισμό, τον συντονισμό και τη λειτουργία των ΕΣΕ είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας  (ΓΓΕΚ).

Στο πλαίσιο η ΓΓΕΚ όρισε ως ΕΣΕ στελέχη των φορέων  

 • Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ)  
 • Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
 • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο


Ημερολόγιο

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
30
31
1
2
3
4
5
Events for Νοέμβριος

4

No Events
Events for Νοέμβριος

5

No Events
6
7
8
9
10
11
12
Events for Νοέμβριος

12

13
14
15
16
17
18
19
Events for Νοέμβριος

14

No Events
Events for Νοέμβριος

19

No Events
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Events for Νοέμβριος

27

No Events
Events for Δεκέμβριος

3