ΕΥΑΘ

EYATH Innovation Challenge

ΕΥΑΘ Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – Εφαρμογή τεχνολογιών για τη δέσμευση και την επιμέρους επεξεργασία κλασμάτων ρυπαντικού φορτίου στα εισερχόμενα λύματα της ΕΕΛΘ. Ανάκτηση “πολύτιμων υλικών” από τα λύματα.

Η ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με το Δίκτυο Καινοτομίας της ΕΕΣΥΠ και το MITEF Greece, σχεδίασε έναν διαγωνισμό για την παροχή κινήτρων σε νεοφυείς κυρίως επιχειρήσεις ή επιστημονικές ομάδες, με χρηματικό έπαθλο («incentive prize competition»), προκειμένου να δώσουν καινοτόμες λύσεις στις ακόλουθες δύο προκλήσεις:

  1. Πώς μπορούμε να απομακρύνουμε φορτίο αζώτου ή/και φωσφόρου που εισέρχεται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) και, κατά δεύτερον, πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε για την παραγωγή χρήσιμων υλικών;
  2. Πώς μπορούμε να απομακρύνουμε φορτίο οργανικού άνθρακα από τα ανεπεξέργαστα λύματα που εισέρχονται στην ΕΕΛΘ και, κατά δεύτερον, πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε ενεργειακά εντός της εγκατάστασης;

Στις προτεινόμενες λύσεις θα συνεκτιμηθεί η δυνατότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας ή/και το χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα και γενικότερα το χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ΕΕΛ (μείωση εκπομπών ρύπων στις επεξεργασμένες εκροές, στην ιλύ και την ατμόσφαιρα).

Στοιχεία που θα συνεκτιμηθούν είναι η παράλληλη δυνατότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας ή/και το χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα των προτεινόμενων λύσεων και, γενικότερα, το συνολικά χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ΕΕΛ (μείωση εκπομπών ρύπων στην επεξεργασμένη εκροή, στην ατμόσφαιρα). Η αναμενόμενη μείωση των αντίστοιχων φορτίων Ν, P και οργανικού άνθρακα στην εκροή της ΕΕΛΘ θα πρέπει να αποτυπωθεί στην εκάστοτε πρόταση και συγκεκριμένα στο παραδοτέο 3, όπως περιγράφεται στην επόμενη ενότητα.

Στη διάθεση των διαγωνιζομένων θα τεθούν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των αντίστοιχων σταδίων επεξεργασίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (λυμάτων, στραγγιδίων) σε μηνιαία βάση, καθώς και όλα τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία, όπως π.χ. οι καταναλώσεις ρεύματος, τα χαρακτηριστικά Η/Μ εξοπλισμού, σχέδια διάταξης εγκαταστάσεων κ.λπ.

Παραδοτέοι – Στόχοι

*Αναλυτική τεχνική περιγραφή της προτεινόμενης εφαρμογής. Στοιχεία προτεινόμενου εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί.

*Μελέτη περίπτωσης, με λειτουργικά δεδομένα και υπολογισμούς διαστασιολόγησης των έργων – Ισοζύγια μάζας και ενέργειας.

*Έκθεση εκτίμησης απόδοσης και περιβαλλοντικού αποτυπώματος προτεινόμενης εφαρμογής.

*Μελέτη αξιοποίησης παραγόμενων προϊόντων (Ν/Ρ) με προκαταρκτικό σχέδιο εφαρμογής, με οικονομικά στοιχεία και έρευνα της αγοράς (preliminary business plan)

*Μελέτη ενεργειακής αξιοποίησης ανακτώμενου οργανικού φορτίου.

*Έκθεση ανάλυσης κόστους – οφέλους σε σχέση με την τρέχουσα λειτουργία της ΕΕΛ.

Σημαντικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Οι κομβικές ημερομηνίες για την υλοποίηση του διαγωνισμού είναι οι εξής:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 05/07/2021

Ολοκλήρωση επιλογής ομάδων που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό μέχρι 25/07/2021

Υπογραφή συμβάσεων και παράδοση δεδομένων μέχρι 10/09/2021

1ο Mentoring Workshop To be confirmed

2ο Mentoring Workshop To be confirmed

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής λύσεων To be confirmed

Δοκιμές των κατατεθειμένων λύσεων την περίοδο To be confirmed

Ανακοίνωση νικητών και απονομή To be confirmed

Αίτηση συμμετοχής

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο


Ημερολόγιο

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
1
2
3
Events for Δεκέμβριος

3

4
5
6
7
8
9
10
Events for Δεκέμβριος

10

No Events
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Events for Δεκέμβριος

20

No Events
Events for Δεκέμβριος

21

No Events
Events for Δεκέμβριος

22

No Events
Events for Δεκέμβριος

24

No Events
25
26
27
28
29
30
31
Events for Δεκέμβριος

25

No Events
Events for Δεκέμβριος

26

No Events
Events for Δεκέμβριος

27

No Events
Events for Δεκέμβριος

28

No Events
Events for Δεκέμβριος

29

No Events
Events for Δεκέμβριος

30

No Events
Events for Δεκέμβριος

31

No Events
1
2
3
4
5
6
7