one stop liaison office

Κοινή αντίληψη της εθνικής και της περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027 για παρεμβάσεις σε Έρευνα και Καινοτομία

Με ορόσημο τον Δεκέμβριο του 2021, εντατικοποιούνται οι διαδικασίες οριστικοποίησης του πλαισίου της Εθνικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, όπως ανέφερε κατά την παρουσίαση της «Ανοικτής Διαβούλευσης για την Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027» ο Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, Δημήτρης Σκάλκος. Οι δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας που θα χρηματοδοτηθούν, θα πρέπει να συνάδουν με τη Στρατηγική RIS3, ενώ για τη διάθεση των κοινοτικών πόρων σε έργα καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογίας θα πρέπει να πληρούνται όλα τα επιμέρους κριτήρια της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Στους παραδοσιακούς τομείς της Εθνικής RIS3 προστέθηκαν θεματικές που δημιουργούνε νέες αγορές και επιχειρηματικές ευκαιρίες, κι έχουν την ευκαιρία να απορροφήσουν και να αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους πάνω από 4 δις ευρώ, του Στόχου Πολιτικής 1 (Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού). Οι 8 θεματικοί τομείς της νέας εθνικής Στρατηγικής RIS3 αφορούν τους παραδοσιακούς Αγροδιατροφή, Αειφόρος Ενέργεια, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία-Φάρμακα, Πολιτισμός-Τουρισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες ενώ, λόγω των διεθνών εξελίξεων και τάσεων, στους τομείς Περιβάλλον-Βιώσιμη Ανάπτυξη έμφαση δίνεται στην Κυκλική Οικονομία, στα Υλικά-Κατασκευές έμφαση δίνεται στη Βιομηχανική Παραγωγή, στις Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, οι Μεταφορές πλέον γίνονται Έξυπνες.

Οι παραπάνω εξελίξεις του σχεδιασμού της Εθνικής Έξυπνης Εξειδίκευσης συνάδουν με τα συμπεράσματα ενός συνόλου δράσεων που υλοποίησε το One Stop Liaison Office του Μηχανισμού Υποστήριξης Οικοσυστήματος και Καινοτομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το σχεδιασμό της περιφερειακής Έξυπνης Εξειδίκευσης (μεταξύ αυτών και 8 Εργαστηρίων Επιχειρηματικής Ανακάλυψης). Κυκλική Οικονομία, Βιομηχανικός Μετασχηματισμός, Υγεία, Δημιουργικές Βιομηχανίες, εμφανίζουν στην περιφέρεια δυναμική διείσδυσης σε αγορές, προσέλκυσης επενδύσεων, δυναμική ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, δυνατότητες τεχνολογικής αναβάθμισης των τομέων προτεραιότητας, κρίσιμη μάζα επιχειρήσεων και διαθεσιμότητα ερευνητικού προσωπικού και προτάθηκαν από το περιφερειακό οικοσύστημα προς ενσωμάτωσή τους στην Στρατηγική RIS3 της ΠΚΜ.  

Στην εθνική Στρατηγική RIS3, παρεμβάσεις σε προτεραιότητα που προτείνονται στις Δημιουργικές Βιομηχανίες, κι εμφανίζουν πιθανές συνέργειες στους υποτομείς Τουρισμού και Πολιτισμού, μεταξύ άλλων αναφέρονται σε ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων ή πλατφορμών, σε εφαρμογές προστασίας ψηφιακού περιεχομένου, διανομής και εκμετάλλευσης οπτικοακουστικού περιεχομένου, σε ψηφιακά παίγνια και τεχνικές παιγνιοποίησης για Η/Υ, στον καινοτόμο σχεδιασμό-design μέσω και της δημιουργίας αλυσίδων αξίας, στην αξιοποίηση τεχνικών οπτικής επικοινωνίας κλπ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στον κλάδο της Υγείας δίδεται σε Ιατρική Ακριβείας, Ηλεκτρονική Υγεία (υπηρεσίες και συστήματα για ασθενείς / πολίτες και επαγγελματίες υγείας), Κλινική Έρευνα (ανάπτυξη ζωικών προτύπων ανθρώπινων ασθενειών και διαδικασιών / συστημάτων στα πλαίσια προ-κλινικών δοκιμών φαρμάκων και ανακάλυψη βιοδεικτών), αναδυόμενες τεχνολογίες σε υγεία και φάρμακα, ανάπτυξη και κλινική επικύρωση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων και in-vitro διαγνωστικών προϊόντων.

Οριζόντιες παρεμβάσεις Κυκλικής Οικονομίας προτείνονται σε πολλούς από τους εθνικούς τομείς προτεραιότητας (π.χ. αγροδιατροφή, υλικά, περιβάλλον) αλλά και στον περιφερειακό τομέα, τον μόνο σε εθνικό επίπεδο, της Κλωστοϋφαντουργίας-Ένδυσης. Οι παρεμβάσεις που προτείνονται καλύπτουν όλο το φάσμα των αρχών κυκλικής οικονομίας (ανακύκλωση, επανάχρηση, ανακατασκευή) π.χ. Κυκλικές Έξυπνες και Υγιείς Πόλεις, μέθοδοι επέκτασης διάρκειας ζωής προϊόντων ή χρηστικών εφαρμογών υλικών μέσω ανακύκλωσης και ανάκτησης πρώτων υλών κ.λ.π.  

Στον τομέα των Υλικών ενσωματώνεται και αναδεικνύεται η Βιομηχανική Παραγωγή. Παρεμβάσεις προτείνονται σε διεργασίες εξοπλισμού και συστημάτων για τη μετάβαση στην κλιματικά ουδέτερη βιομηχανική παραγωγή σε εναρμόνιση με τις επιδιώξεις της ευρωπαϊκής επιτροπής (Green Deal), αλλά και στην ψηφιοποιημένη βιομηχανική παραγωγή, αφού ελήφθησαν υπόψη όλες οι εξελίξεις της αυτοματοποίησης και της ανταλλαγής δεδομένων στις τεχνολογίες παραγωγής (Industry 4.0).

Η περίοδος της δημόσιας διαβούλευσης για την εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως 06.09.2021, ενώ για την περιφερειακή προγραμματίζονται επιπλέον Εργαστήρια Επιχειρηματικής Ανακάλυψης το επόμενο διάστημα.      

 Συνεχή ενημέρωση σε θέματα καινοτομίας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του One Stop Liaison Office της Περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας: ris3rcm.eu, καθώς και στα social media https://www.facebook.com/RIS3RCMakedonia/ και https://twitter.com/RIS3RCMakedonia.

To One Stop Liaison Office λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου “Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας”, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα

  • Σταύρος Μαντζανάκης 2313 319668
  • Λαγκάνη Χριστίνα 2313 319667
  • Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 2313319790
  • Γουλάπτση Μαρία 2313 319705

E-mail info@ris3rcm.eu


Ημερολόγιο

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
29
30
1
2
3
4
5
Events for Μάιος

1

No Events
Events for Μάιος

2

No Events
Events for Μάιος

3

No Events
Events for Μάιος

4

No Events
Events for Μάιος

5

No Events
6
7
8
9
10
11
12
Events for Μάιος

6

Events for Μάιος

7

Events for Μάιος

8

Events for Μάιος

9

No Events
Events for Μάιος

10

No Events
Events for Μάιος

11

No Events
Events for Μάιος

12

No Events
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for Μάιος

27

No Events
Events for Μάιος

28

Events for Μάιος

29

No Events
Events for Μάιος

31

No Events