γγεκ

Teaming for Excellence – Παραχώρηση από την ΓΓΕΚ επιστολών υποστήριξης (Letter of Intent), Ορίζοντας Ευρώπη 2021-2027

Στο Πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη (2021-2027), η Ελλάδα στις προκηρύξεις των δράσεων του υπο-προγράμματος «Widening of Participation & Spreading Excellence» ανήκει πλέον στις  χώρες διεύρυνσης της συμμετοχής (widening countries).  Για αυτές τις δράσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται και η δράση  «Teaming for Excellence»,   η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά  από τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν στο 1ο στάδιο υποβολής της πρότασης, επιστολή στήριξης (Letter of Intent) από τις αρμόδιες εθνικές αρχές καθώς  και  επιστολή δέσμευσης (Letter of Commitment) για την συμπληρωματική χρηματοδότηση των προτάσεων που θα προκριθούν στο  2ο  στάδιο.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στο 1ο στάδιο (stage 1) της δράσης Teaming for Excellence λήγει στις 5 Οκτωβρίου 2021 HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-01-two-stage

Στο πλαίσιο αυτό  σας γνωρίζουμε ότι η  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) θα παραχωρήσει επιστολές υποστήριξης σε όλους τους ενδιαφερόμενους που θα υποβάλουν προτάσεις στο πρώτο στάδιο της ανωτέρω προκήρυξης.

Ο Συντονιστής της πρότασης καλείται να υποβάλει συμπληρωμένη την επιστολή στήριξης στην αγγλική γλώσσα σύμφωνα με επισυναπτόμενο  τυποποιημένο υπόδειγμα, έως την 1η Οκτωβρίου 2021 (ώρα 15:00).  

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή (cover letter) υπογεγραμμένη από εκπρόσωπο του φορέα σε ανώτατο επίπεδο. Στην Επιστολή αυτή θα πρέπει να αναγράφετε εν συντομία και ο τίτλος του έργου, οι συμμετέχοντες φορείς, οι στόχοι του προγράμματος και οι επιπτώσεις από τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο ελληνικό φορέα, καθώς  και  γενικότερα στην χώρα για την  μείωση του καινοτομικού χάσματος.

Υπενθυμίζουμε ότι  η Δράση φιλοδοξεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση μίας από τις κυριότερες αιτίες του «χάσματος καινοτομίας», της απουσίας κρίσιμης μάζας και Κέντρων Αριστείας που θα συνενώνουν επαρκείς πόρους (capacities/ικανότητες) για την προώθηση της καινοτόμου ανάπτυξης σε εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο. Τα Κέντρα Αριστείας που θα δημιουργηθούν αναμένεται να λειτουργήσουν ως παράγοντες αλλαγής και ως «πρότυπα» για την ευρύτερη μεταρρύθμιση των συστημάτων Ε&Κ στις χώρες Widening, την ενίσχυση της αριστείας και την κινητοποίηση νέων εργαλείων για την κατάκτηση ανταγωνιστικής θέσης στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο οικοσύστημα Ε&Κ.

Τα αιτήματα/Επιστολές  υποστήριξης θα πρέπει να υποβληθούν στην ΓΓΕΚ, στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Οι επιστολές υποστήριξης θα παραχωρηθούν πριν από την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων (πρώτο στάδιο) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Γενικότερες πληροφορίες για την πρόσκληση υποβολής πρότασης  πρέπει να απευθυνθείτε στο Δίκτυο Πράξη και  συγκεκριμένα στην κα  Βασιλική Καλοδήμου, η οποία είναι το αντίστοιχο εθνικό σημείο επαφής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: vkalodimou@praxinetwork.gr

Περισσότερες πληροφορίες εδώ


Events

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Events for Ιούλιος

4

No Events
Events for Ιούλιος

5

No Events
Events for Ιούλιος

6

No Events
Events for Ιούλιος

7

No Events
Events for Ιούλιος

8

No Events
Events for Ιούλιος

9

No Events
Events for Ιούλιος

10

No Events
11
12
13
14
15
16
17
Events for Ιούλιος

11

No Events
Events for Ιούλιος

12

No Events
Events for Ιούλιος

13

No Events
Events for Ιούλιος

14

No Events
Events for Ιούλιος

15

No Events
Events for Ιούλιος

16

No Events
Events for Ιούλιος

17

No Events
18
19
20
21
22
23
24
Events for Ιούλιος

18

No Events
Events for Ιούλιος

19

No Events
Events for Ιούλιος

20

No Events
Events for Ιούλιος

21

No Events
Events for Ιούλιος

22

No Events
Events for Ιούλιος

23

No Events
Events for Ιούλιος

24

No Events
25
26
27
28
29
30
31
Events for Ιούλιος

25

No Events
Events for Ιούλιος

26

No Events
Events for Ιούλιος

27

No Events
Events for Ιούλιος

28

No Events
Events for Ιούλιος

29

No Events
Events for Ιούλιος

30

No Events
Events for Ιούλιος

31

No Events
1
2
3
4
5
6
7