κεπα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) υλοποιεί τη δράση “Κουπόνια για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Πολιτιστικής & Δημιουργικής Βιομηχανίας με τον Τουριστικό κλάδο” στο πλαίσιο του έργου CCI4TOURISM, το οποίο έχει εγκριθεί από το Πρόγραμμα Interreg ADRION και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Για την υλοποίηση της δράσης προτίθεται να δημιουργήσει «ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ», για την παροχή προϊόντων ή/και υπηρεσιών CCI, με τελικούς χρήστες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου.

  1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

Το έργο ‘CCI4TOURISM – Ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών για την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη μοντέλων βιώσιμου τουρισμού στις περιοχές Αδριατικής-Ιονίου’ έχει εγκριθεί από το Πρόγραμμα Interreg ADRION.

Η πρόσκληση αποτελεί μέρος της πιλοτικής δράσης T3.2 Κουπόνια για την ενίσχυση της συνεργασίας της Πολιτιστικής & Δημιουργικής Βιομηχανίας με τον Τουριστικό κλάδο, στο πλαίσιο του έργου CCI4TOURISM. Στόχος της είναι ο καθορισμός μιας διαφανούς και δίκαιης διαδικασίας δημιουργίας ενός Μητρώου παρόχων του κλάδου των Δημιουργικών Βιομηχανιών, οι οποίοι προσφέρουν προϊόντα ή/και υπηρεσίες που θα μπορούσαν να βρουν εφαρμογή σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και να ενισχύσουν την ανάπτυξή τους.

Οι CCIs που θα ενταχθούν τελικά στο Μητρώο, θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με μία τουριστική ΜΜΕ για την υποβολή μίας κοινής πρότασης για τη δημιουργία ενός καινοτόμου προϊόντος/υπηρεσίας. Η πρόταση αυτή, εφόσον εγκριθεί, θα χρηματοδοτηθεί από τη στοχευμένη πιλοτική δράση Κουπονιών.

Για να δικαιούται μία ΜΜΕ που δραστηριοποιείται στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες ένα Κουπόνι CCI, θα πρέπει να συμπεριληφθεί εκ των προτέρων στο «Μητρώο Παρόχων της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας». Το Μητρώο θα λειτουργήσει ως Βάση Δεδομένων των παρόχων προϊόντων ή/και υπηρεσιών CCI, μέσω του οποίου θα χορηγηθεί κουπόνι CCI, που θα αντιστοιχεί σε μέγιστο διαθέσιμο ποσό έως πέντε χιλιάδων Ευρώ (η παρούσα χρηματοδότηση αποτελεί ενίσχυση και ως εκ τούτου δεν υπάγεται σε ΦΠΑ).

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για το δικαίωμα ένταξης στο Μητρώο θα πρέπει για τους ενδιαφερόμενους να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • 3.1. Να δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ των Δημιουργικών Βιομηχανιών (CCI) που περιλαμβάνονται στην αναλυτική προκήρυξη.
  • 3.2. Να είναι ενεργές πολύ μικρές ή μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις και να διαθέτουν ανεξάρτητη νομική υπόσταση.
  • 3.3. Να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ένταξη στο Μητρώο CCIυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Προθεσμία Υποβολής:  18 Μαρτίου 2022

Η εγγραφή γίνεται Online.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Αναλυτική Πρόσκληση.

Εκπρόθεσμες ηλεκτρονικές υποβολές δεν θα γίνονται δεκτές.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ


Events

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
31
1
2
3
4
5
6
Events for Νοέμβριος

1

No Events
Events for Νοέμβριος

2

No Events
Events for Νοέμβριος

3

No Events
Events for Νοέμβριος

4

No Events
Events for Νοέμβριος

5

No Events
Events for Νοέμβριος

6

No Events
7
8
9
10
11
12
13
Events for Νοέμβριος

7

No Events
Events for Νοέμβριος

8

No Events
Events for Νοέμβριος

9

No Events
Events for Νοέμβριος

10

No Events
Events for Νοέμβριος

11

No Events
Events for Νοέμβριος

12

No Events
Events for Νοέμβριος

13

No Events
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Events for Νοέμβριος

21

No Events
Events for Νοέμβριος

22

No Events
Events for Νοέμβριος

23

No Events
Events for Νοέμβριος

24

Events for Νοέμβριος

25

No Events
Events for Νοέμβριος

26

No Events
Events for Νοέμβριος

27

No Events
28
29
30
1
2
3
4