ΓΓΕΚ

Horizon Europe Partnership for Innovative SMEs/Eurostars3/ INNOWWIDE – Επικείμενη Πρόσκληση Προγράμματος

Το Πρόγραμμα INNOWIDE αποτελεί μια πρωτοβουλία της – συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Σύμπραξης για Καινοτόμες Μικρο – Μεσαίες Επιχειρήσεις (MME) (Horizon Europe Partnership for Innovative SMEs/Eurostars3) την οποία διαχειρίζεται η Γραμματεία του δικτύου EUREKA.       

Στο πλαίσιο του Προγράμματος INNOWWIDE, χρηματοδοτείται η σύμπραξη ΜΜΕ με έδρα τα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε τις συνδεδεμένες χώρες με το Πρόγραμμα Horizon Europe με έναν εταίρο από την Αφρική, τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, τη Μέση Ανατολή ή την Ασιατική ζώνη του Ειρηνικού. Η χρηματοδότηση απευθύνεται μεν, μόνο στις ΜΜΕ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα Horizon Europe χώρες, επιτρέπεται δε η υπεργολαβία στον εταίρο από την επιλεχθείσα χώρα – στόχο.

Οι ΜΜΕ μπορούν να υποβάλουν πρόταση στο Πρόγραμμα Innowwide για μια επιχορήγηση ύψους έως 60.000 € με αντικείμενο την ανάπτυξη μελετών σκοπιμότητας / ερευνών αγοράς για καινοτόμα προϊόντα ή λύσεις με στόχο τη συνεργασία με ειδικούς εμπειρογνώμονες από την επιλεχθείσα χώρα – στόχο. Η επικείμενη Πρόσκληση του 2022 αναμένεται να χρηματοδοτήσει 50 projects με έως 25 από αυτά να απευθύνονται σε εταίρους από την Αφρική.

Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά project είναι 60.000 € και η διάρκεια ανά project θα είναι 6 μήνες. Η μέγιστη ένταση χρηματοδότησης είναι 70 % του παραπάνω ποσού και, επομένως, το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανά project πρέπει να φτάνει το ποσό των 86.000 €. Επιλέξιμα κόστη: προσωπικό, υπεργολαβίες, έξοδα αγοράς (ταξίδια και διαβίωση, αποσβέσεις εξοπλισμού, άλλα αγαθά, έργα και υπηρεσίες). Το 70 % της επιχορήγησης (42.000 €) θα αποδοθεί με την έναρξη της υλοποίησης. Το υπόλοιπο 30 % (18.000 €) θα εκταμιευθεί με την υποβολή και της αποδοχή της τελικής έκθεσης.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων: 5 Σεπτεμβρίου 2022

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων : 15 Νοεμβρίου 2022

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης (ενδεικτικά): Μάρτιος 2023

Υπογραφή επιχορήγησης (ενδεικτικά): Απρίλιος 2023

Περισσότερες πληροφορίες εδώ και εδώ


Ημερολόγιο

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
1
2
3
Events for Δεκέμβριος

3

4
5
6
7
8
9
10
Events for Δεκέμβριος

10

No Events
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Events for Δεκέμβριος

20

No Events
Events for Δεκέμβριος

21

No Events
Events for Δεκέμβριος

22

No Events
Events for Δεκέμβριος

24

No Events
25
26
27
28
29
30
31
Events for Δεκέμβριος

25

No Events
Events for Δεκέμβριος

26

No Events
Events for Δεκέμβριος

27

No Events
Events for Δεκέμβριος

28

No Events
Events for Δεκέμβριος

29

No Events
Events for Δεκέμβριος

30

No Events
Events for Δεκέμβριος

31

No Events
1
2
3
4
5
6
7