EEPA_Awards

Οι εθνικοί νικητές του Διαγωνισμού Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας

Δύο πρωτοβουλίες που προωθούν την καινοτόμο επιχειρηματικότητα είναι οι εθνικοί νικητές που θα συμμετέχουν στα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2022». Πρόκειται για τις πρωτοβουλίες “Startup Universe” του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και του Συλλόγου Νεανικής Επιχειρηματικότητας “Startup Greece”, και “Energy Cooperative WEnCoop – Ενεργειακή Κοινότητα WEnCoop” του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής και του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ). Οι τελικοί νικητές θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής που θα λάβει χώρα στην Τσεχία, τον Νοέμβριο 2022.       

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας (European Enterprise Promotion Awards) είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θεσπίστηκε το 2006 για να αναγνωρίσει και να επιβραβεύσει την αριστεία δημόσιων φορέων που προωθούν την επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Οι κατηγορίες των Βραβείων είναι έξι: 1) Προώθηση της Επιχειρηματικότητας, 2) Επένδυση στις Επιχειρηματικές Δεξιότητες, 3) Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Υποστήριξη της Ψηφιακής Μετάβασης, 4) Υποστήριξη στη Διεθνοποίηση της Επιχείρησης, 5) Υποστήριξη της Βιώσιμης Μετάβασης, 6) Yπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα, καθώς και το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής.

Στην Ελλάδα, νικήτριες αναδείχθηκαν δύο πρωτοβουλίες που προωθούν την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, ενισχύουν την επιχειρηματική αντίληψη και εμπνέουν τους νέους να ασχοληθούν με το επιχειρείν, συμβάλλοντας στη βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Το εθνικό σκέλος του Διαγωνισμού στην Ελλάδα υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Πρόκειται για τις παρακάτω πρωτοβουλίες οι οποίες θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο ευρωπαϊκό σκέλος του Διαγωνισμού:

1. Πρωτοβουλία «Startup Universe», στην κατηγορία «Προώθηση της Επιχειρηματικότητας»

Το Startup Universe είναι μια πρωτοβουλία που αφορά νεοφυείς επιχειρήσεις εντάσεως τεχνολογίας της ΕΕ, με σκοπό τη σύνδεσή τους σε πρώιμο στάδιο με εξειδικευμένα στελέχη της τεχνολογικής κοινότητας, όπως είναι οι ιδρυτές εταιρειών Unicorn (εταιρείες με αποτίμηση άνω του 1 δισ. δολάρια), επενδυτές, ειδικοί και εμπειρογνώμονες. Πρόκειται για μια δράση που υλοποιήθηκε από τον Σύλλογο Νεανικής Επιχειρηματικότητας “Startup Greece” και το ΕΚΤ, σε συνεργασία με την ψηφιακή πλατφόρμα Founderhood, η οποία φιλοξενεί προγράμματα για νεοφυείς επιχειρήσεις.

Η πρωτοβουλία Startup Universe διακρίνεται σε δυο επιμέρους δράσεις: το GreekStartupUniverse και το EuropeanStartupUniverse. Η πρώτη είχε ως στόχο την σύνδεση των νεοφυών επιχειρήσεων από την Ελλάδα και χώρες της Ευρώπης με ειδικούς εμπειρογνώμονες από την ελληνική διασπορά ανά την υφήλιο, με τρόπο που να επιτυγχάνεται η συνεργασία και η σύνδεση μεταξύ όλων των μερών του οικοσυστήματος Ακαδημία-Επιχειρείν-Κοινωνία των Πολιτών-Κράτος και να δίδεται η δυνατότητα για πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Η δεύτερη δράση χαρακτηρίστηκε από μεγαλύτερη εμβέλεια με την πραγματοποίηση 8 εθνικών προγραμμάτων εκπαίδευσης από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρουμανία, την Ισπανία, την Κροατία, τη Σλοβενία, το Λουξεμβούργο και την Ουγγαρία.

Η υλοποίηση του GreekStartupUniverse και του EuropeanStartupUniverse βασίστηκε σε ένα ψηφιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης, ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων και δικτύωσης.

Στο έργο συμμετείχαν φορείς και εταιρείες από περισσότερες από 25 χώρες με άμεσο αντίκτυπο σε 10.000 άτομα. Συνολικά, πήραν μέρος πάνω από 2.000 ιδρυτές εταιρειών startups, οι οποίες συνδέθηκαν με 40 επενδυτικούς αγγέλους, αποκτώντας πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις άνω των 50 εκ. ευρώ. Οι εταιρίες συνδέθηκαν με 160 ειδικούς, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με 58 καταξιωμένους στο χώρο επιχειρηματίες, βρήκαν πρόσβαση σε ποιοτικό εκπαιδευτικό υλικό, αλληλοεπίδρασαν μεταξύ τους στο φόρουμ, και απέκτησαν δωρεάν-εκπτωτικές υπηρεσίες από τεχνολογικούς κολοσσούς.

Η εν λόγω πρωτοβουλία υλοποιήθηκε κυρίως μέσα από εθελοντική προσφορά των μελών των φορέων και της διασποράς τους σε τρίτες χώρες. Συνολικά επενδύθηκαν πάνω από 15.000 ώρες από την κύρια ομάδα έργου και επιπλέον 10.000 ώρες από υποστηρικτές, ειδικούς και επιχειρηματίες που συνεισέφεραν στην πρωτοβουλία υποστηρίζοντας τις τεχνολογικές εταιρείες και τους ιδρυτές τους.

Τέλος, η διασύνδεση των νεοφυών επιχειρήσεων από την Ελλάδα και την Ευρώπη με ειδικούς/εμπειρογνώμονες του επιχειρείν, η δημιουργία μεταξύ τους συνεργειών και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελούν τους βασικούς στόχους του προγράμματος, το οποίο υλοποιήθηκε μέσω της χρήσης ψηφιακής πλατφόρμας, εκμηδενίζοντας τα γεωγραφικά όρια, και δίνοντας την ευκαιρία για συμμετοχή σε άτομα και επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη.

2. «Ενεργειακή Κοινότητα WEnCoop», στην κατηγορία «Υποστήριξη της Βιώσιμης μετάβασης»

H WEnCoop είναι η πρώτη Ενεργειακή Κοινότητα Γυναικών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, τα μέλη της οποίας μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον ενεργειακό τομέα, αξιοποιώντας τις καθαρές πηγές ενέργειας. Ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο 2020 από το Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής και αποτελείται από 66 γυναίκες επιχειρηματίες από κάθε γωνιά της χώρας, από την Κρήτη μέχρι την Κομοτηνή και από διαφορετικό επιχειρηματικό υπόβαθρο, από τη χειροτεχνία ως την παροχή υπηρεσιών.

Απώτερος στόχος της «WEnCoop» είναι η ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, η προώθηση της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, η αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας, η προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, η παραγωγή, αποθήκευση, ιδιωτική κατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας παραγόμενης από καθαρές πηγές προστατεύοντας το περιβάλλον, καθώς και η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιο δημοφιλής Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας είναι η ηλιακή, με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών να αποτελεί τον κύριο τρόπο συμμετοχής στην αγορά ενέργειας και δεδομένου του κλίματος της Ελλάδας, οι δύο συνεργαζόμενοι φορείς (Επιμελητήριο Χαλκιδικής και ΣΕΓΕ) συνέβαλαν αποφασιστικά με την παροχή υποστήριξης (εκπαίδευση, συμβουλευτική, mentoring) από κοινού, στην προετοιμασία και τη συμμετοχή γυναικών επιχειρηματιών στην Ενεργειακή Κοινότητα «WEnCoop». Πραγματοποιήθηκαν αρκετά workshops, ανάλυση μοντέλων, ιδεών και προτάσεων για τη διάδοση και υλοποίηση της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας (European Enterprise Promotion Awards) εντοπίζουν και επιβραβεύουν τους πιο επιτυχημένους φορείς προώθησης των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, προβάλλουν τις βέλτιστες πολιτικές και πρακτικές επιχειρηματικότητας, ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την προστιθέμενη αξία της επιχειρηματικότητας και λειτουργούν ως πηγή ενθάρρυνσης και έμπνευσης για επίδοξους επιχειρηματίες.

Δυνατότητα συμμετοχής έχει κάθε εθνική, περιφερειακή ή τοπική αρχή, καθώς και συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, από οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ ή από τις χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα COSME, οι οποίες έχουν δημιουργήσει μια επιτυχημένη πρωτοβουλία που έχει ενισχύσει την οικονομία σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

Η διαδικασία περιλαμβάνει δύο στάδια επιλογής, ενώ μόνον οι συμμετέχοντες που θα επιλεγούν επιτυχώς στην πρώτη φάση σε εθνικό επίπεδο, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στα Ευρωπαϊκά Βραβεία. Η ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή που αποτελείται από εξέχουσες προσωπικότητες θα επιλέξει τους τελικούς νικητές, οι οποίοι θα ανακοινωθούν κατά την τελετή απονομής των βραβείων στις 28-30 Νοεμβρίου 2022, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης SME Assembly στην Πράγα (Τσεχία).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ


Ημερολόγιο

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
29
30
1
2
3
4
5
Events for Μάιος

1

No Events
Events for Μάιος

2

No Events
Events for Μάιος

3

No Events
Events for Μάιος

4

No Events
Events for Μάιος

5

No Events
6
7
8
9
10
11
12
Events for Μάιος

6

Events for Μάιος

7

Events for Μάιος

8

Events for Μάιος

9

No Events
Events for Μάιος

10

No Events
Events for Μάιος

11

No Events
Events for Μάιος

12

No Events
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for Μάιος

27

No Events
Events for Μάιος

28

Events for Μάιος

29

No Events
Events for Μάιος

31

No Events