hdb_ElevateGreece

Διαγωνισμός Καινοτομίας ESG Innovation Challenge #HDB4ElevateGreece

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Hellenic Development Bank – HDB) σε συνεργασία με το Elevate Greece ανακοινώνουν ένα διαγωνισμό καινοτομίας για τη δημιουργία εφαρμογών και πλατφορμών που θα ενσωματώνουν κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και παράγοντες εταιρικής  διακυβέρνησης (ESG), αλλά και κριτήρια που σχετίζονται με το βαθμό καινοτομίας και αξιολόγησης ενός project ή μιας επιχείρησης.        

H HDB επιδιώκει να διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης και να διευρύνει την πιστοληπτική τους ικανότητα (bankability), ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στην κατεύθυνση αυτή αναζητά καινοτόμες ψηφιακές λύσεις που μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας εναλλακτικής διεργασίας πιστοληπτικής και γενικότερα αξιολόγησης (Credit / Investment Scoring) πέρα από τη χρήση των παραδοσιακών τραπεζικών κριτηρίων, ώστε να διευρυνθεί η περίμετρος των επιχειρήσεων που θα θεωρούνται πιστοληπτικά ικανές (bankable).

Λάβετε μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό καινοτομίας που φιλοδοξεί να συμβάλλει θετικά στην Εθνική οικονομία και διεκδικήστε μια εμπορική συνεργασία με την HDB, σύμφωνα με τους ειδικούς Όρους και Προϋποθέσεις. 

Υποβολή προτάσεων μέσω της πλατφόρμας του Elevate Greece. Πατήστε εδώ

Καταληκτική ημ/νία υποβολής: 15/10/2021

Επιβράβευση / Πιθανή Συνεργασία

Η HDB παρέχει δυνατότητα χρηματοδότησης PoC (Proof of Concept) μέχρι το ποσό των 40.000 Ευρώ και για τις δύο θεματικές συνολικά (20.000 για κάθε θεματική ενότητα) με την προοπτική σύναψης συμβάσης εμπορικής συνεργασίας με την/τις εταιρεία/ες που θα διακριθούν.

Η ιδέα θα αναγνωριστεί και θα προβληθεί από την HDB και το δίκτυο συνεργατών της, ως προς τη συμβολή θα έχει στη διεύρυνση του bankability με θετικό αντίκτυπο σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Θεματικές ενότητες 

ESG Scoring: Μεθοδολογία, εφαρμογές πλατφόρμες και εφαρμογές Business Intelligence που παρέχουν αυτοματοποίηση στην αξιολόγηση και παρακολούθηση πολιτικών και πρακτικών ESG (Environmental, Social and corporate Governance) από επιχειρήσεις, με στόχο να προσαρμοστούν σε πιστοδοτικά κριτήρια για εναλλακτικό Credit Scoring και βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs) ή/και να αποτελέσουν κριτήρια επενδυτικών αποφάσεων, για παράδειγμα από ESG funds ή οποιοδήποτε άλλο επενδυτικό σχήμα ενδιαφέρεται. 

Innovation Scoring: Μεθοδολογία, εφαρμογές πλατφόρμες και εφαρμογές Business Intelligence που παρέχουν αυτοματοποίηση στην αξιολόγηση και παρακολούθηση του βαθμού καινοτομίας επιχειρήσεων, της αξιολόγησης επίτευξης του project μέσα από έλεγχο κριτηρίων/KPIs με εφαρμογή στη δημιουργία εναλλακτικού Credit Scoring ή και ειδικότερης αξιολόγησης.

Και για τις δύο θεματικές ενότητες παρουσιάζουν ενδιαφέρον τα παρακάτω:

  • Eκπαιδευτική e-learning πλευρά, είτε ως μέρος της προτεινόμενης λύσης, είτε αυτόνομα. 
  • Οπτικοποίηση δεδομένων (dashboards) και εργαλεία Business Intelligence 

Υλικό αναφοράς 

Η υιοθέτηση κριτηρίων ESG – Περιβαλλοντικών (Environmental), Κοινωνικών (Social) και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Governance) και – η υιοθέτηση κριτηρίων Καινοτομίας για την παρακολούθηση της  παραγωγής, της αφομοίωσης και της εκμετάλλευσης µε επιτυχία των νέων επιτευγμάτων ή ιδεών στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα στην αξιολόγηση επιχειρήσεων, αποτελεί διεθνώς μια ταχέως ανερχόμενη τάση. Ο όρος «ESG» αναφέρεται σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης που μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα μιας εταιρείας να παράγει αξία μακροπρόθεσμα. Μέσω δεικτών που καταγράφουν επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας εταιρικής διακυβέρνησης (δείκτες ESG) και Καινοτομίας αποτυπώνεται η ικανότητα των εταιρειών να δημιουργούν αξία και να διαμορφώνουν αποτελεσματικές στρατηγικές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Οι Συμμετέχοντες στο πλαίσιο της απόκτησης γνώσης και παρακολούθησης α) πρακτικών ESG (Environmental, Social and corporate Governance) από επιχειρήσεις και β)  της αξιολόγησης και παρακολούθησης του βαθμού καινοτομίας επιχειρήσεων και της αξιολόγησης επίτευξης ενός καινοτόμου project, μπορούν να ανατρέξουν στο συνοδευτικό αρχείο που περιλαμβάνει πληροφορίες για μεθοδολογίες, ορισμούς και μοντέλα πατώντας εδώ.

Όροι και Προϋποθέσεις

Ο Διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε νεοφυείς επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο μητρώο του Elevate Greece. Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή ιδεών, τη διαδικασία αξιολόγησης και τα οφέλη για τις εταιρείες που θα διακριθούν μπορείτε να βρείτε στους Όρους και Προϋποθέσεις

Υποβολή Πρότασης 

Μέσω της πλατφόρμας του Elevate Greece. Πατήστε εδώ.

Επικοινωνία

Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το Διαγωνισμό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την οργανωτική ομάδα της HDB στο hdb4elevategreece@hdb.gr.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ 


Events

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Events for Οκτώβριος

10

No Events
Events for Οκτώβριος

12

No Events
Events for Οκτώβριος

13

Events for Οκτώβριος

14

No Events
Events for Οκτώβριος

15

No Events
Events for Οκτώβριος

16

No Events
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Events for Οκτώβριος

24

No Events
Events for Οκτώβριος

26

No Events
Events for Οκτώβριος

27

No Events
Events for Οκτώβριος

28

No Events
Events for Οκτώβριος

29

No Events
Events for Οκτώβριος

30

No Events
31
1
2
3
4
5
6
Events for Οκτώβριος

31

No Events