Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

5η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»

Καταληκτική ημερομηνία: 31 Μαρτίου 2023

Ως προς τον Οδηγό εφαρμογής της Πρόσκλησης, τροποποιούνται τα ακόλουθα:

α. η παρ. Ι.1.3 «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ»,
β. η παρ. Ι.1.4. «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,
γ. η παρ. Ι.1.5. «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»,
δ. η παρ. Ι.1.6.1. «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ»,
ε. η παρ. Ι.1.8. «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ»,
στ. η παρ. Ι.1.10.2. «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»,
ζ. η παρ. Ι.1.12. «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ»,
η. η παρ. Ι.1. 15.1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ»,
θ. Το Παράρτημα 3 «ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»,
ι. Το Παράρτημα 4 «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ»,
ια. Το Παράρτημα 5 «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ»,
ιβ. Το Παράρτημα 7 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ»,
ιγ. Το Παράρτημα 10 «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»,
ιδ . Το Παράρτημα 12 «ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ «ΜΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ (DNSH)».

Για όλες τις τροποποιήσεις δείτε αναλυτικά τη σχετική Υ.Α. «5η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους για το Πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» στο παρακάτω αρχείο.

5η τροποποίηση τροποποίηση πρόσκλησης ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ημερολόγιο

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
1
2
3
Events for Δεκέμβριος

3

4
5
6
7
8
9
10
Events for Δεκέμβριος

10

No Events
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Events for Δεκέμβριος

20

No Events
Events for Δεκέμβριος

21

No Events
Events for Δεκέμβριος

22

No Events
Events for Δεκέμβριος

24

No Events
25
26
27
28
29
30
31
Events for Δεκέμβριος

25

No Events
Events for Δεκέμβριος

26

No Events
Events for Δεκέμβριος

27

No Events
Events for Δεκέμβριος

28

No Events
Events for Δεκέμβριος

29

No Events
Events for Δεκέμβριος

30

No Events
Events for Δεκέμβριος

31

No Events
1
2
3
4
5
6
7