Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

5η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»

Καταληκτική ημερομηνία: 31 Μαρτίου 2023

Ως προς τον Οδηγό εφαρμογής της Πρόσκλησης, τροποποιούνται τα ακόλουθα:

α. η παρ. Ι.1.3 «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ»,
β. η παρ. Ι.1.4. «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,
γ. η παρ. Ι.1.5. «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»,
δ. η παρ. Ι.1.6.1. «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ»,
ε. η παρ. Ι.1.8. «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ»,
στ. η παρ. Ι.1.10.2. «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»,
ζ. η παρ. Ι.1.12. «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ»,
η. η παρ. Ι.1. 15.1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ»,
θ. Το Παράρτημα 3 «ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»,
ι. Το Παράρτημα 4 «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ»,
ια. Το Παράρτημα 5 «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ»,
ιβ. Το Παράρτημα 7 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ»,
ιγ. Το Παράρτημα 10 «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»,
ιδ . Το Παράρτημα 12 «ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ «ΜΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ (DNSH)».

Για όλες τις τροποποιήσεις δείτε αναλυτικά τη σχετική Υ.Α. «5η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους για το Πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» στο παρακάτω αρχείο.

5η τροποποίηση τροποποίηση πρόσκλησης ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ημερολόγιο

Απρίλιος 2024

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Events for Απρίλιος

8

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Events for Απρίλιος

28

No Events
29
30
1
2
3
4
5