Ελλάδα 2.0

Βιομηχανικά Διδακτορικά

Καταληκτική ημερομηνία: μέχρις εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού

Απευθύνεται ειδικά σε: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (Α.Ε.Ι.) και συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις/ Βιομηχανίες.

Αντικείμενο/Στόχος: 

Το έργο «Βιομηχανικά Διδακτορικά» αποσκοπεί στη δημιουργία δεσμών μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων μέσα από τη βιομηχανική έρευνα. Στοχεύει επίσης στην επίλυση προβλημάτων στον παραγωγικό τομέα μέσα από την εστιασμένη βιομηχανική έρευνα καθώς και στην αντίστοιχη μεταφορά τεχνογνωσίας από τα ελληνικά πανεπιστήμια στις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο του έργου, τα Α.Ε.Ι. σε συνεργασία με Επιχειρήσεις/Βιομηχανίες, καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για να υλοποιήσουν ένα «Βιομηχανικό Διδακτορικό» από κοινού με έναν/μια Υποψήφιο/α Διδάκτορα.

Η χρηματοδότηση των ερευνητικών έργων έχει ως σκοπό τη διεξαγωγή βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας. Επιχορηγούνται δαπάνες αμοιβής του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα, δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό, αναλώσιμα, δαπάνες ταξιδίων/μετακινήσεων και συμμετοχής σε συνέδρια.

Το έργο συνολικά αναμένεται ότι θα οδηγήσει στην εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Στην Πρόσκληση του έργου περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής.
Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση/Επιδότηση
Συνολικός Προϋπολογισμός: €36.234.195,92
Προϋπολογισμός Ταμείου: €20.366.069,00

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 29/03/2023 και ώρα 13:00
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: μέχρις εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού

Γεωγραφική Περιοχή: Όλη η Ελλάδα

Υποβολή αιτήσεων: Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων «ΠΣΚΕ» με την ένδειξη «Βιομηχανικά Διδακτορικά», στην ελληνική γλώσσα κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (υπόδειγμα στο Παράρτημα Ι της Πρόσκλησης). https://www.ependyseis.gr

Πυλώνας: 3. Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή
Άξονας: 3.2 Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
Δράση: 3.2.5 (16289) Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια

Πρόσκληση

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ημερολόγιο

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
30
31
1
2
3
4
5
Events for Νοέμβριος

4

No Events
Events for Νοέμβριος

5

No Events
6
7
8
9
10
11
12
Events for Νοέμβριος

12

13
14
15
16
17
18
19
Events for Νοέμβριος

14

No Events
Events for Νοέμβριος

19

No Events
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Events for Νοέμβριος

27

No Events
Events for Δεκέμβριος

3