Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

ESG Tracker by HDB

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα προσηλωμένη στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού, συνεχίζει να στηρίζει εμπράκτως την ελληνική επιχειρηματικότητα και τις ΜμΕ στην υιοθέτηση υπεύθυνων και βιώσιμων πρακτικών.                

Σε συνεργασία με την εταιρία ResNovae Sustainability & Investment Consultants, η HDB δημιούργησε τo ESG Tracker by HDB, μια ενιαία και δυναμική πλατφόρμα αυτόματης αναφοράς και αποτύπωσης της εξέλιξης και την εναρμόνιση μιας επιχείρησης σε σχέση με την πορεία της προς την υιοθέτηση ESG κριτηρίων και πρακτικών. Τα κριτήρια ESG υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξή της επιχείρησης και επηρεάζουν το Περιβάλλον (Environment) αναδεικνύοντας το κοινωνικό αποτύπωμα της (Social) και τις πρακτικές καλής της εταιρικής διακυβέρνησης (Governance).

Η πλατφόρμα στην οποία κάθε επιχείρηση μπορεί να τροφοδοτήσει τα δικά της στοιχεία και να παρακολουθεί μόνο αυτή την εξέλιξή της, είναι βασισμένη σε διεθνείς δείκτες (GRI, SASB, TCFD, CDP) και εθνικά πρότυπα όπως αυτά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το ESG Tracker by HDB είναι ελεύθερα προσβάσιμο και παρέχει σε κάθε επιχείρηση-ειδικά στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις- τη δυνατότητα, σε πραγματικό χρόνο, εξατομικευμένης αυτό-αξιολόγησής τους βασισμένη στην παρακολούθηση της επίτευξης ESG κριτηρίων, μέσα από μια γρήγορη και φιλική προς τον χρήστη διαδικασία χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι επιχειρήσεις με το ESG Tracker by HDB είναι πολλαπλά:

  • Παρακολούθηση και κοινοποίηση της σύνδεσης της εξέλιξης των κριτηρίων ESG με την εξέλιξη των χρηματο-οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης όπως αυτό θα ζητείται από πολλούς συνεργάτες στο μέλλον
  • Παρακολούθηση της πορείας προς την επίτευξη Ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αλλά και την βελτίωση της κερδοφορίας συνυφασμένα με την παρακολούθηση ESG κριτηρίων
  • Παρακολούθηση και βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού αποτυπώματος
  • Παρακολούθηση και ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και της διαφάνειας
  • Βελτίωση της σχέσης με τους εργαζόμενους και τους πελάτες, της εμπιστοσύνης των αναμενόμενων επενδυτών και της υποστήριξης των ενδιαφερόμενων μερών
  • Καλύτερη διαχείριση κινδύνου και συμμόρφωσης με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις
  • Σύγκριση της απόδοσης της Εταιρείας σε δείκτες ESG σε σχέση με τον οικονομικό της κλάδο (αμέσως μόλις δημιουργηθεί ικανή βάση δεδομένων).
  • Ενίσχυση της εικόνας της επιχείρησης στο επενδυτικό αλλά και στο αγοραστικό κοινό.

Στόχος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι να βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις να εκπαιδευτούν και να ενσωματώσουν τα κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης στη στρατηγική τους, διατηρώντας και κυρίως αναπτύσσοντας νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Με το ESG Tracker by HDB, ενισχύονται οι ΜμΕ στην επέκταση των δραστηριοτήτων τους, στην αύξηση της κερδοφορίας τους και στην απόκτηση ενός επιχειρηματικού μοντέλου βασισμένο στην ευελιξία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Κάντε δωρεάν εγγραφή στην πλατφόρμα και μάθετε βήμα-βήμα να παρακολουθείτε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας, να αξιολογείτε την πρόοδο της και να παίρνετε τις σωστές αποφάσεις προς το βιώσιμο μέλλον της, γρήγορα, έξυπνα, απλά.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ


Ημερολόγιο

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
1
2
3
Events for Δεκέμβριος

3

4
5
6
7
8
9
10
Events for Δεκέμβριος

10

No Events
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Events for Δεκέμβριος

20

No Events
Events for Δεκέμβριος

21

No Events
Events for Δεκέμβριος

22

No Events
Events for Δεκέμβριος

24

No Events
25
26
27
28
29
30
31
Events for Δεκέμβριος

25

No Events
Events for Δεκέμβριος

26

No Events
Events for Δεκέμβριος

27

No Events
Events for Δεκέμβριος

28

No Events
Events for Δεκέμβριος

29

No Events
Events for Δεκέμβριος

30

No Events
Events for Δεκέμβριος

31

No Events
1
2
3
4
5
6
7