Ελλάδα 2.0

Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας και R&D (Produc-e Green)

Καταληκτική ημερομηνία: 30 Νοεμβρίου 2023 ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων

Απευθύνεται σε: Επιχειρήσεις
Απευθύνεται ειδικά σε: Νέες ή υφιστάμενες εταιρίες, κάθε νομικής μορφής και μεγέθους σε επιλέξιμους ΚΑΔ

Αντικείμενο της  δράσης είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή προϊόντων στον τομέα της πράσινης βιομηχανίας, με έμφαση στον παραγωγικό κλάδο της ηλεκτροκίνησης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και των προϊόντων και αγαθών που προορίζονται για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η δράση στοχεύει στην τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με τελικό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των παραγωγικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Στο πλαίσιο της δράσης παρέχονται οικονομικά κίνητρα για την κατασκευή ή και αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων ή και επέκταση – εκσυγχρονισμού υφισταμένων, για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και την κατασκευή τεχνικών εγκαταστάσεων, για την προμήθεια εξοπλισμού παραγωγής, για την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων, για την προμήθεια λογισμικών, κ.α.

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται θα πρέπει:

  1. Να εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης
  2. Να περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων, όπως αποτυπώνονται στο Παράρτημα Ι της προκήρυξης της δράσης
  3. Να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης
  4. Να αφορούν μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Δημιουργία νέας μονάδας.
  • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
  • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν
  • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 10% έως 75% και εξαρτώνται από τον τόπο (Περιφέρεια /Περιφερειακή Ενότητα) εγκατάστασης της επένδυσης, καθώς και από το μέγεθος της εταιρείας (μεγάλη/μεσαία/μικρή/πολύ μικρή) που αποτελεί δικαιούχο της δράσης.

Τα όρια του κατώτατου αιτούμενου επιλέξιμου προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων εξαρτώνται από το μέγεθος των επιχειρήσεων και ανέρχονται σε 300.000 € για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, 500.000 € για τις μεσαίες επιχειρήσεις και 1.000.000 € για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 30/05/2023
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 30/11/2023 ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ημερολόγιο

Απρίλιος 2024

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Events for Απρίλιος

22

No Events
Events for Απρίλιος

28

29
30
1
2
3
4
5