Ανάπτυξη Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

Ανάπτυξη Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας – ΕΚΨΚ (European Digital Innovation Hubs – EDIHS) που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

Καταληκτική ημερομηνία: 21 Ιουλίου 2023

Πρώτη ημέρα υποβολής: 01/06/2023 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 21/07/2023 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Κωδικός Πρόσκλησης: 006

Προϋπολογισμός: 10.358.074,59 €

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε Φορείς Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (ΕΚΨΚ) που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», με τους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό δίκτυο, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», του Ταμείου «ΕΤΠΑ» και της Δράσης: 2-1.2-04- 2-1.2-04: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – ΕΚΨΚ (EUROPEAN DIGITAL INNOVATION HUBS – EDIHS) ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η παρούσα Δράση προωθεί την ανάπτυξη δικτύου Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (ΕΚΨΚ) μέσω της ενίσχυσης των ΕΚΨΚ με τους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό δίκτυο και για τους οποίους έχει εγκριθεί χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», ώστε να είναι δυνατή η χρηματοδότησή τους ως έργα συνέργειας σε ποσοστό έως και 100%.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θεσπίζεται με τον Κανονισμό 2001/694. Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι να στηρίξουν και να επισπεύσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας, βιομηχανίας και κοινωνίας, να μεταφέρουν τα οφέλη του στους πολίτες, στις δημόσιες διοικήσεις και στις επιχειρήσεις σε όλη την Ένωση, καθώς και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία, συμβάλλοντας παράλληλα στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος σε ολόκληρη την Ένωση καθώς και στην ενίσχυση της στρατηγικής της αυτονομίας διαμέσου ολιστικής, διατομεακής και διασυνοριακής στήριξης και ισχυρότερης συνεισφοράς από πλευράς της Ένωσης.

Με βάση τα ανωτέρω η παρούσα Δράση στοχεύει στη χρηματοδότηση των ΕΚΨΚ που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» σε ποσοστό έως 50%, με τους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό δίκτυο, ώστε να καλυφθεί και το υπόλοιπο ποσοστό του επιλέξιμου προϋπολογισμού τους από το ΕΤΠΑ σε συνέργεια με το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη».

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ημερολόγιο

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
29
30
1
2
3
4
5
Events for Μάιος

1

No Events
Events for Μάιος

2

No Events
Events for Μάιος

3

No Events
Events for Μάιος

4

No Events
Events for Μάιος

5

No Events
6
7
8
9
10
11
12
Events for Μάιος

6

Events for Μάιος

7

Events for Μάιος

8

Events for Μάιος

9

No Events
Events for Μάιος

10

No Events
Events for Μάιος

11

No Events
Events for Μάιος

12

No Events
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for Μάιος

27

No Events
Events for Μάιος

28

Events for Μάιος

29

No Events
Events for Μάιος

31

No Events