ΓΓΕΚ

Πρόγραμμα PRIMA – Στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή

Η Ελλάδα συμμετέχει με 10ετή δέσμευση (2018-2028) στην Ευρωμεσογειακή Πρωτοβουλία για την Έρευνα και την Καινοτομία (PRIMA – Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area), με τους σχετικούς δείκτες να αναδεικνύουν την επιτυχία της συμμετοχής μας.

Ειδικότερα, αναλύοντας τα δεδομένα που μπορούν να αξιοποιηθούν από την Ενότητα 2 του PRIMA για την τετραετία 2018-2021, επιγραμματικά συμπεραίνουμε τα εξής:

Κατά την περίοδο αναφοράς έχουν εγκριθεί 33 έργα με ελληνική συμμετοχή, ενώ το σύνολο των δικαιούχων ανέρχεται στους 52 εκ των οποίων οι 9 σε ρόλο συντονιστή. Επιπλέον η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 8,1 εκ. €.

Αναφορικά με τις 3 θεματικές προτεραιότητες του PRIMA, η ελληνική συμμετοχή διαρθρώνεται ως εξής:

 1. 31 δικαιούχοι στον τομέα των Γεωργικών Συστημάτων
 2. 8 δικαιούχοι στον τομέα της Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων
 3. 13 δικαιούχοι στον τομέα των Διατροφικών Αλυσίδων Αξίας

Η συμμετοχή των ελληνικών φορέων ανά είδος, στα εγκεκριμένα έργα αναλύεται ως ακολούθως:

 1. 30 δικαιούχοι είναι φορείς Ανώτατης Εκπαίδευσης
 2. 12 δικαιούχοι προέρχονται από Ερευνητικούς Οργανισμούς
 3. 10 δικαιούχοι είναι Επιχειρήσεις

Το σύνολο της εγκεκριμένης Δημόσιας Δαπάνης ανά θεματική προτεραιότητα κατανέμεται ως εξής:

 1. 4,4 εκ. € για τον τομέα των Γεωργικών Συστημάτων
 2. 1,5 εκ. € για τον τομέα της Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων
 3. 2,2 εκ. € για τον τομέα των Διατροφικών Αλυσίδων Αξίας

Η συνολική εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη ανά είδος φορέα, μέχρι στιγμής διαμορφώνεται ως ακολούθως:

 1. 5,1 εκ. € για φορείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης
 2. 2,1 εκ. € για Ερευνητικούς Οργανισμούς
 3. 0,9 εκ. € για Επιχειρήσεις.

Λεπτομερής ανάλυση της ελληνικής συμμετοχής ανά ετήσια πρόσκληση, καθώς και συνδυαστικά γραφήματα και αποτελέσματα μεταξύ των καθοριστικών ως προς τη συμμετοχή παραμέτρων, αναπτύσσονται εκτενέστερα στην σχετική παρουσίαση.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ


Ημερολόγιο

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
1
2
3
Events for Δεκέμβριος

3

4
5
6
7
8
9
10
Events for Δεκέμβριος

10

No Events
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Events for Δεκέμβριος

20

No Events
Events for Δεκέμβριος

21

No Events
Events for Δεκέμβριος

22

No Events
Events for Δεκέμβριος

24

No Events
25
26
27
28
29
30
31
Events for Δεκέμβριος

25

No Events
Events for Δεκέμβριος

26

No Events
Events for Δεκέμβριος

27

No Events
Events for Δεκέμβριος

28

No Events
Events for Δεκέμβριος

29

No Events
Events for Δεκέμβριος

30

No Events
Events for Δεκέμβριος

31

No Events
1
2
3
4
5
6
7