ΕΒΕΘ1

Δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, στο πλαίσιο του έργου IPMED

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προσκαλεί επιχειρηματίες και στελέχη Πολύ Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΠΜΜΕ), συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups), καθώς και νέους ηλικιακά (μέχρι 35 χρονών) και γυναίκες επιχειρηματίες, από την  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, να συμμετάσχουν σε δωρεάν δράση συμβουλευτικής υποστήριξης, σε θέματα δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, στο πλαίσιο του έργου ‘’IP Capacities for Smart, Sustainable and Inclusive Growth in the MEDiterranean Region”, με ακρωνύμιο IPMED, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ENI CBC MED και εθνικούς πόρους των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο.

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, το ΕΒΕΘ, σε συνεργασία με πεπειραμένους ειδικούς  συμβούλους, έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση μίας δράσης παροχής εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικά σχέδια, εμπορικά μυστικά, εμπορικά σήματα κλπ.) προς επιχειρηματίες ή/και στελέχη 20 Πολύ Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (όπως ορίζονται από την ΕΕ) από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups), καθώς και επιχειρήσεων νέων ηλικιακά και γυναικών επιχειρηματιών.

Το πρόγραμμα συμβουλευτικής θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις:

Α) Κατά την πρώτη φάση, θα επιλεγούν, βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται παρακάτω, οι είκοσι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν αρχικά στο πρόγραμμα συμβουλευτικής. Στη συνέχεια, εξειδικευμένος σύμβουλος θα καταγράψει, μέσω σχετικού εντύπου,  την υφιστάμενη κατάσταση της κάθε επιχείρησης σε σχέση με τις ανάγκες της σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Ακολούθως, ο σύμβουλος θα πραγματοποιήσει τουλάχιστον μια τηλεδιάσκεψη με τον εκπρόσωπο ή το αρμόδιο στέλεχος της επιχείρησης, ώστε να αποσαφηνιστούν κρίσιμα σημεία της σε σχέση με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και θα συντάξει σχετική έκθεση την οποία θα καταθέσει στην επιχείρηση.

Β) Κατά τη δεύτερη φάση, θα επιλεγούν, βάσει των στοιχείων που θα καταγραφούν στην πρώτη φάση, οι δέκα από τις είκοσι επιχειρήσεις που εμφανίζουν το μεγαλύτερο βαθμό ωριμότητας ως προς τη δυνατότητα προστασίας / αξιοποίησης της διανοητικής τους ιδιοκτησίας. Κάθε μια από τις δέκα επιλεγείσες επιχειρήσεις θα λάβει εξατομικευμένη συμβουλευτική, μέσω δύο τουλάχιστον συνεδριών τηλεδιάσκεψης του ειδικού συμβούλου με τον νόμιμο εκπρόσωπο ή το αρμόδιο στέλεχος που θα υποδειχθεί από την επιχείρηση, ώστε να προχωρήσει στα επόμενα βήματα για την κατοχύρωση ή την εμπορική αξιοποίηση της διανοητικής της ιδιοκτησίας (ευρεσιτεχνία, βιομηχανικό σχέδιο, εμπορικό μυστικό, εμπορικό σήμα κλπ.). Επιπλέον, η κάθε μια από τις 10 επιχειρήσεις θα λάβει από τον ειδικό σύμβουλο έναν αναλυτικό οδηγό ο οποίος θα αποτυπώνει τα συγκεκριμένα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση για την προστασία ή/και αξιοποίηση της διανοητικής της ιδιοκτησίας σε σχέση με τις ανάγκες της. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο ΕΒΕΘ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση root@ebeth.gr σχετική αίτηση συμμετοχήςμέχρι την Παρασκευή  23.06.2023. 

Περισσότερες πληροφορίες & αίτηση εδώ


Ημερολόγιο

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
1
2
3
Events for Δεκέμβριος

3

4
5
6
7
8
9
10
Events for Δεκέμβριος

10

No Events
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Events for Δεκέμβριος

20

No Events
Events for Δεκέμβριος

21

No Events
Events for Δεκέμβριος

22

No Events
Events for Δεκέμβριος

24

No Events
25
26
27
28
29
30
31
Events for Δεκέμβριος

25

No Events
Events for Δεκέμβριος

26

No Events
Events for Δεκέμβριος

27

No Events
Events for Δεκέμβριος

28

No Events
Events for Δεκέμβριος

29

No Events
Events for Δεκέμβριος

30

No Events
Events for Δεκέμβριος

31

No Events
1
2
3
4
5
6
7