ερευνητική δραστηριότητα σε χρηματοδοτούμενα έργα, Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», 2021-2022

Δυναμική παρουσία και υψηλές επιδόσεις των ελληνικών οργανισμών και επιχειρήσεων στο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη για την έρευνα και την καινοτομία

Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες που αξιοποιούν, διαχρονικά, σε μεγάλο βαθμό τις ευκαιρίες από τα Προγράμματα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία, με αξιοσημείωτες επιδόσεις που κατατάσσουν τη χώρα μας στις πρώτες θέσεις μεταξύ των 27 χωρών μελών σε μια σειρά από κρίσιμους δείκτες, όπως αριθμός εγκεκριμένων έργων, αριθμός συμμετοχών σε έργα και ύψος εγκεκριμένης χρηματοδότησης. Την περίοδο 2021-2022 στο πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» η Ελλάδα αναδεικνύεται στην 7η θέση, τόσο αναφορικά με τον αριθμό εγκεκριμένων έργων (829 έργα, μερίδιο Ελλάδας 16,5%), όσο και ως προς την εγκεκριμένη χρηματοδότηση (644,72 εκατ. ευρώ, μερίδιο Ελλάδας 4,5%). Στα έργα συμμετέχουν 505 μοναδικοί ελληνικοί φορείς, ενώ καταγράφονται συνολικά 1.716 συμμετοχές. 

Τα δεδομένα αυτά προκύπτουν από τα στατιστικά στοιχεία και τους δείκτες της νέας έκδοσης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) με τίτλο «Η ερευνητική δραστηριότητα των ελληνικών φορέων σε χρηματοδοτούμενα έργα, Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», 2021-2022» (https://metrics.ekt.gr/publications/651). Στα εγκεκριμένα έργα της πρώτης διετίας 2021-2022, συμμετέχουν επιχειρήσεις, τα ελληνικά Πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και άλλοι δημόσιοι φορείς, καθώς και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Οι συμμετοχές προέρχονται και από τις 13 Περιφέρειες, ενώ οι θεματικές περιοχές με τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών και τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση, είναι «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» και «Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα». Αξιοσημείωτη είναι επίσης η δικτύωση που επιτυγχάνουν οι ελληνικοί φορείς, δημιουργώντας συνεργατικούς δεσμούς με φορείς από 92 χώρες.

Όπως σημειώνει η Διευθύντρια του ΕΚΤ, Δρ. Εύη Σαχίνη, «Ο σχεδιασμός κατάλληλων δημόσιων πολιτικών, που συνοδεύονται από αποτελεσματικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης για την εφαρμογή τους, έχει αναδειχθεί σε καθοριστικό παράγοντα για την προώθηση των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία. Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες οι οποίες αξιοποίησαν, με την υποστήριξη των Εθνικών Σημείων Επαφής στα οποία συγκαταλέγεται το ΕΚΤ, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Πλαίσιο για έρευνα & καινοτομία, από την αρχή της εφαρμογής τους και με αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Με δεδομένη την αυξανόμενη σημασία που επανακτά η άμεση δημόσια χρηματοδότηση για την έρευνα, το ΕΚΤ, ως Εθνική Στατιστική Αρχή, συλλέγει και διαθέτει στοιχεία για την αποτίμηση και την παρακολούθηση των δημόσιων χρηματοδοτικών παρεμβάσεων».

Με την παρούσα έκδοση το ΕΚΤ εγκαινιάζει τη νέα εθνική στατιστική που παράγει ως Εθνική Στατιστική Αρχή με θέμα την «ερευνητική δραστηριότητα των ελληνικών φορέων σε χρηματοδοτούμενα έργα» και αναλύει τη συμμετοχή των ελληνικών φορέων στον Ορίζοντα Ευρώπη, με αναφορά στα δύο πρώτα έτη υλοποίησης του προγράμματος, 2021 και 2022. Τα δεδομένα αντλούνται από την ευρωπαϊκή ηλεκτρονική βάση eCORDA. Σημειώνεται ότι το ΕΚΤ, από το 2012, έχει ξεκινήσει τη δημοσίευση ειδικών εκθέσεων με αναλυτικά στοιχεία για τις επιδόσεις των ελληνικών φορέων στα Προγράμματα Πλαίσιο για την έρευνα της ΕΕ, «φωτίζοντας» με αυτό τον τρόπο σημαντικές πλευρές της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας, ώστε να εξάγονται συμπεράσματα χρήσιμα για την αποτελεσματική στόχευση των δημόσιων πολιτικών έρευνας.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ


Ημερολόγιο

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
1
2
3
Events for Δεκέμβριος

3

4
5
6
7
8
9
10
Events for Δεκέμβριος

10

No Events
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Events for Δεκέμβριος

20

No Events
Events for Δεκέμβριος

21

No Events
Events for Δεκέμβριος

22

No Events
Events for Δεκέμβριος

24

No Events
25
26
27
28
29
30
31
Events for Δεκέμβριος

25

No Events
Events for Δεκέμβριος

26

No Events
Events for Δεκέμβριος

27

No Events
Events for Δεκέμβριος

28

No Events
Events for Δεκέμβριος

29

No Events
Events for Δεκέμβριος

30

No Events
Events for Δεκέμβριος

31

No Events
1
2
3
4
5
6
7