NCP_WIDERA.NET

Ανανεωμένος κατάλογος για travel grants από το NCP_WIDERA.NET

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) του προγράμματος “Widening Participation & Strengthening of the European Research Area – WIDERA”, υπό την ιδιότητα του  εταίρου στο ευρωπαϊκό έργο NCP_WIDERA.NET, προσφέρει σε στελέχη οργανισμών με έδρα την Ελλάδα τη  δυνατότητα χρηματοδότησης μετακίνησης/ταξιδιού (travel grants) με σκοπό τη συμμετοχή τους σε διεθνείς εκδηλώσεις δικτύωσης (brokerage events) σχετικές με τα Clusters του Πυλώνα ΙΙ του προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη.   

Στόχος του έργου NCP_WIDERA.NET, το οποίο αποτελεί το ευρωπαϊκό δίκτυο των ΕΣΕ για το πρόγραμμα “WIDERA”, είναι η υποστήριξη της συμμετοχής φορέων από χώρες που συγκαταλέγονται στις χώρες “Widening”. Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ενίσχυση της δικτύωσης και κατ’ επέκταση την αύξηση της συμμετοχής τους σε κοινοπραξίες του Πυλώνα ΙΙ του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες καλούνται να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στην επερχόμενη εκδήλωση δικτύωσης, οι οποίες απαιτούν φυσική παρουσία:

ΤίτλοςΗμερομηνίαΤόποςΣχετικό Cluster
  Green Days at Pollutec show 2023  10-13.10.2023                 Lyon, FranceCluster 5 “Climate, Energy and Mobility” Cluster 6 “Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment”
EU CAP Network Brokerage event ‘Accelerating the innovation process through Horizon Europe multi-actor projects’19-20.10.2023Antwerp, BelgiumCluster 6 “  Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment”
EU Brokerage Event on KETs* in Horizon Europe27.10.2023Mainz, GermanyCluster 4  “Digital, Industry and Space” Cluster 5 “Climate, Energy, Mobilty”
Horizon Europe Maritime Information Day and Brokerage Even31.10.2023London, UKClusters 5 “Climate, Energy an Mobility”

Κανόνες για την παροχή travel grants

Η δυνατότητα προσφέρεται σε στελέχη οργανισμών με έδρα στην Ελλάδα οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε κοινοπραξίες για την υποβολή προτάσεων στις προκηρύξεις των Clusters του Ορίζοντα Ευρώπη.  Θα χρηματοδοτείται ένα (1) στέλεχος ανά φορέα/τμήμα/ερευνητικό εργαστήριο, κατόπιν διαδικασίας αξιολόγησης με σκοπό τη μέγιστη διασπορά ωφελούμενων εντός του ελληνικού οικοσυστήματος.

Ύψος χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση (travel grant) αφορά σε δαπάνες μετάβασης, διαμονής και εξόδων μετακίνησης ύψους μέχρι 1.000 ευρώ. Θα καταβάλλεται ως αποζημίωση (reimbursement) μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού στο φυσικό πρόσωπο του οποίου η αίτηση έλαβε έγκριση (βλ. έγγραφο Reimbursement Rules) και κατόπιν αποστολής των αναγκαίων παραστατικών  μαζί με σχετική αναφορά σχετικά με τις πραγματοποιθείσες δράσεις στην εκδήλωση (βλ. follow-up form). Στην περίπτωση που το ποσό αποζημίωσης, βάσει πραγματικών δαπανών, ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ, το φυσικό πρόσωπο θα αποζημιωθεί στο ανώτατο οριζόμενο όριο των 1.000 ευρώ.  

Σημαντική σημείωση: Οι επιτυχόντες δύνανται να προβούν σε δαπάνες για το ταξίδι τους ΑΦΟΥ λάβουν έγκριση για την αίτησή τους από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ και ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες που τους παρασχεθούν.

Αξιολόγηση

Προτεραιότητα θα δίδεται σε αιτήσεις:

  • με επικυρωμένο προφίλ (validated profile) όπως εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης
  • με επαρκώς τεκμηριωμένη ιδέα για πρόταση ή συνεισφορά σε topics που καλύπτει η εκδήλωση
  • από ενδιαφερόμενους με μικρή συμμετοχή στα προγράμματα πλαίσιο
  • στην περίπτωση ακαδημαϊκών/ερευνητικών φορέων, από νέους ερευνητές ή ερευνήτριες (early Stage Researchers, Postdoctoral Fellows, Postdoctoral Associates, First Stage Researchers)

Η αξιολόγηση θα διεξάγεται από στελέχη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ και συγκεκριμένα από το/τα ΕΣΕ της θεματικής WIDERA σε συνεργασία με το/τα ΕΣΕ της θεματικής που αφορά η εκάστοτε διεθνής εκδήλωση δικτύωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση (Application form) στα αγγλικά και να τη στείλουν σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση: widera@praxinetwork.gr, praxi@praxinetwork.gr

Η δυνατότητα παροχής travelgrants από το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ μέσω του ευρωπαϊκού NCP_WIDERA.NET θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι εξαντλήσεως του σχετικού προϋπολογισμού.

Έγγραφα αναφορας στην αγγλική γλώσα

Περισσότερες πληροφορίες εδώ


Ημερολόγιο

Ιούνιος 2024

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
31
1
2
Events for Μάιος

28

Events for Ιούνιος

1

No Events
Events for Ιούνιος

2

No Events
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Events for Ιούνιος

24

No Events
Events for Ιούνιος

25

No Events
Events for Ιούνιος

26

No Events
Events for Ιούνιος

27

No Events
Events for Ιούνιος

28

No Events
Events for Ιούνιος

29

No Events
Events for Ιούνιος

30

No Events
1
2
3
4
5
6
7