πκμ 430 ΝΕΟ

Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 22 Ιανουαρίου 2024

Σύντομη Περιγραφή

Η Πρόσκληση στοχεύει στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως αυτοί εξειδικεύονται για κάθε Περιφέρεια (Περιφερειακές Απολήξεις), μέσω της στήριξης υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών, τον τεχνολογικό τους μετασχηματισμό, την μεγέθυνση (scaleup), την εξωστρέφεια (έμφαση τόσο στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίες – GVC, όσο και στην προώθηση προϊόντων υψηλής τεχνολογικής αξίας) και την προώθηση της διττής μετάβασης, δηλαδή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας.

Περιφερειακές Απολήξεις Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Οι δαπάνες που θα περιληφθούν στα προτεινόμενα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να συνδέονται με τους παρακάτω τομείς:

-Αγροδιατροφική Αλυσίδα

-Βιοεπιστήμες-Υγεία-Φάρμακα

-Ψηφιακές Τεχνολογίες

-Αειφόρος Ενέργεια

-Περιβάλλον και Κυκλική Οικονομία

-Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα

-Υλικά, Κατασκευές και Βιομηχανία

-Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες

Συνολικός Π/υ Πρόσκλησης:

65.000.000 ευρώ

Δικαιούχοι:

Υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της πρόσκλησης. Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής  

22/05/2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ημερολόγιο

Φεβρουάριος 2024

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3