Εξελίξεις σε συνέχεια της σύνδεσης του ΗΒ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon και αναζήτηση τομέων ελληνικού ενδιαφέροντος

Από την 1η Ιανουαρίου 2024, το Ηνωμένο Βασίλειο καθίσταται συνδεδεμένη χώρα με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», συνεπώς οι ερευνητές της θα μπορούν πλέον να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ υπό τους ίδιους όρους με τους ερευνητές από άλλες συνδεδεμένες χώρες και να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη».

Το Ηνωμένο Βασίλειο, πέραν της ουσιώδους συμβολής στην ακαδημαϊκή και επιστημονική έρευνα, συνεισφέρει επίσης σημαντικά στη χρηματοδότηση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα, με τη σύνδεση του Ηνωμένου Βασιλείου, ο προϋπολογισμός του Ορίζοντα Ευρώπη αυξήθηκε σημαντικά ενισχύοντας το εύρος και το βάθος των διμερών επιστημονικών και ερευνητικών συνεργασιών.  Η συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου θα ανέρχεται σε 2,6 δις ευρώ ετησίως.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, πέραν της ουσιώδους συμβολής στην ακαδημαϊκή και επιστημονική έρευνα, συνεισφέρει επίσης σημαντικά στη χρηματοδότηση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα, με τη σύνδεση του Ηνωμένου Βασιλείου, ο προϋπολογισμός του Ορίζοντα Ευρώπη αυξήθηκε σημαντικά ενισχύοντας το εύρος και το βάθος των διμερών επιστημονικών και ερευνητικών συνεργασιών.  Η συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου θα ανέρχεται σε 2,6 δις ευρώ ετησίως.

Εάν υπάρχει ενδιαφέρον για συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συγκεκριμένους τομείς, παρακαλείστε να αποστείλετε τις προτάσεις σας στην ηλ. διεύθυνση: e.loverdou@gsrt.gr έως 19 Ιανουαρίου 2024.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ


Ημερολόγιο

Φεβρουάριος 2024

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3