Εξελίξεις σε συνέχεια της σύνδεσης του ΗΒ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon και αναζήτηση τομέων ελληνικού ενδιαφέροντος

Από την 1η Ιανουαρίου 2024, το Ηνωμένο Βασίλειο καθίσταται συνδεδεμένη χώρα με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», συνεπώς οι ερευνητές της θα μπορούν πλέον να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ υπό τους ίδιους όρους με τους ερευνητές από άλλες συνδεδεμένες χώρες και να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη».

Το Ηνωμένο Βασίλειο, πέραν της ουσιώδους συμβολής στην ακαδημαϊκή και επιστημονική έρευνα, συνεισφέρει επίσης σημαντικά στη χρηματοδότηση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα, με τη σύνδεση του Ηνωμένου Βασιλείου, ο προϋπολογισμός του Ορίζοντα Ευρώπη αυξήθηκε σημαντικά ενισχύοντας το εύρος και το βάθος των διμερών επιστημονικών και ερευνητικών συνεργασιών.  Η συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου θα ανέρχεται σε 2,6 δις ευρώ ετησίως.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, πέραν της ουσιώδους συμβολής στην ακαδημαϊκή και επιστημονική έρευνα, συνεισφέρει επίσης σημαντικά στη χρηματοδότηση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα, με τη σύνδεση του Ηνωμένου Βασιλείου, ο προϋπολογισμός του Ορίζοντα Ευρώπη αυξήθηκε σημαντικά ενισχύοντας το εύρος και το βάθος των διμερών επιστημονικών και ερευνητικών συνεργασιών.  Η συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου θα ανέρχεται σε 2,6 δις ευρώ ετησίως.

Εάν υπάρχει ενδιαφέρον για συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συγκεκριμένους τομείς, παρακαλείστε να αποστείλετε τις προτάσεις σας στην ηλ. διεύθυνση: e.loverdou@gsrt.gr έως 19 Ιανουαρίου 2024.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ


Ημερολόγιο

Ιούνιος 2024

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
31
1
2
Events for Μάιος

28

Events for Ιούνιος

1

No Events
Events for Ιούνιος

2

No Events
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Events for Ιούνιος

24

No Events
Events for Ιούνιος

25

No Events
Events for Ιούνιος

26

No Events
Events for Ιούνιος

27

No Events
Events for Ιούνιος

28

No Events
Events for Ιούνιος

29

No Events
Events for Ιούνιος

30

No Events
1
2
3
4
5
6
7