1η Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων του έργου Up2Circ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31/05/2024 (23.59)

Περιγραφή:

Το έργο Up2Circ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα  Horizon Europe (Horizon 2.4 – Digital, Industry and Space) και στοχεύει στο να υποστηρίξει Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) να υιοθετήσουν πρακτικές Κυκλικής Οικονομίας.

Επιλεξιμότητα:

Αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να κατατεθούν μόνο από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε μία από τις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU 27). Για να είναι μία επιχείρηση επιλέξιμη για χρηματοδότηση θα πρέπει προηγουμένως να έχει υλοποιήσει τα δύο παρακάτω κριτήρια :

  1. Αξιολόγηση κυκλικότητας: Οι αιτούμενοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την σχετική αξιολόγηση που αφορά τις πρακτικές κυκλικής οικονομίας που έχουν υιοθετήσει χρησιμοποιώντας το Εργαλείο Αξιολόγησης που έχει αναπτυχθεί από το έργο Up2Circ. Για τις ελληνικές επιχειρήσεις η αξιολόγηση γίνεται διαδικτυακά.
  2. Ενεργή συμμετοχή στο on-line εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ακαδημίας Up2Circ: Οι αιτούμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν ενεργά το διαδικτυακό πρόγραμμα εκπαίδευσης της ακαδημίας Up2Circ. Ως ενεργή συμμέτοχη ορίζεται η ολοκλήρωση του 50% (τουλάχιστον) των e-learning ενοτήτων της ακαδημίας Up2Circ.

Χρηματοδοτούμενες δράσεις:

  1. Μικρά έργα: Μελέτες Σκοπιμότητες (έως 32 έργα, με διάρκεια έργου 6 μήνες)
  2. Μεγάλα έργα: Πιλοτικές Δράσεις Επίδειξης (έως 15 έργα, με διάρκεια έργου 12 μήνες)

Χρηματοδότηση ανά έργο:

  1. 15.000€ για τα μικρά έργα
  2. 50.000€ για τα μεγάλα έργα

Συνολικός Π/Υ: 1.230.000€

  • Priority 1 – Blue and Smart Region
  • Priority 2- Clean & Green Region
  • Priority 3 – Competent and Resilient Region

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31/05/2024 στις 23.59

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ημερολόγιο

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
29
30
1
2
3
4
5
Events for Μάιος

1

No Events
Events for Μάιος

2

No Events
Events for Μάιος

3

No Events
Events for Μάιος

4

No Events
Events for Μάιος

5

No Events
6
7
8
9
10
11
12
Events for Μάιος

6

Events for Μάιος

7

Events for Μάιος

8

Events for Μάιος

9

No Events
Events for Μάιος

10

No Events
Events for Μάιος

11

No Events
Events for Μάιος

12

No Events
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for Μάιος

27

No Events
Events for Μάιος

28

Events for Μάιος

29

No Events
Events for Μάιος

31

No Events