Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου «SUB4: «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας»

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/04/2024, Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/06/2024

Σύντομη Περιγραφή:

Η Δράση «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» (Trust your Stars) επιδιώκει την υλοποίηση ερευνητικών έργων με τη συμμετοχή Ερευνητών και Ομάδων Ερευνητών διαφόρων επιπέδων εμπειρίας. Στόχοι της Δράσης είναι: (α) η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την αξιοποίηση του υφιστάμενου επιστημονικού δυναμικού και τη διαμόρφωση νέων προοπτικών στην επιστημονική και επαγγελματική πορεία αυτών, και (β) η υλοποίηση ερευνητικών έργων με υψηλό αντίκτυπο στην ακαδημαϊκή κοινότητα, την οικονομία και την κοινωνία. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται για χρηματοδότηση στις δύο Δράσεις της Προσκλήσεως, τη Δράση I: «Νέοι Ερευνητές» και τη Δράση II: «Συμπράξεις Ερευνητών διαφορετικών Α.Ε.Ι.».

Η Πρόσκληση χρηματοδοτείται από Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Ειδικές Επισημάνσεις για τις Δράσεις Ι και ΙΙ:

  • Κάθε μέλος της ομάδας έργου συμμετέχει σε μία και μοναδική πρόταση χρηματοδότησης ανά δράση, ανά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και συνολικά στο πλαίσιο του έργου «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας». Από τον συγκεκριμένο περιορισμό εξαιρείται το Μέλος ΔΕΠ με την ιδιότητα του Επόπτη.
  • Δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων που θα υποβληθούν από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στο πλαίσιο του έργου.

Δικαιούχοι:  Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. της χώρας. 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

  • Προσωπικό
  • Όργανα & Εξοπλισμός
  • Ταξίδια/Μετακινήσεις
  • Διάχυση
  • Λοιπές Άμεσες
  • Έμμεσες

H ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας δαπανών είναι η 31η/12/2025.

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 80.640.000 €

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ημερολόγιο

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
29
30
1
2
3
4
5
Events for Μάιος

1

No Events
Events for Μάιος

2

No Events
Events for Μάιος

3

No Events
Events for Μάιος

4

No Events
Events for Μάιος

5

No Events
6
7
8
9
10
11
12
Events for Μάιος

6

Events for Μάιος

7

Events for Μάιος

8

Events for Μάιος

9

No Events
Events for Μάιος

10

No Events
Events for Μάιος

11

No Events
Events for Μάιος

12

No Events
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for Μάιος

27

No Events
Events for Μάιος

28

Events for Μάιος

29

No Events
Events for Μάιος

31

No Events