Συμμετοχή στη δράση

Με την παρούσα αίτηση δηλώνετε το ενδιαφέρον σας για να συμμετέχετε στη δράση 

  Στοιχεία επικοινωνίας

  ΕρευνήτηςΕπενδυτήςΆλλο

  Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

  Με την αποστολή της παραπάνω φόρμας επικοινωνίας αποδέχεστε ότι μπορούμε να καταχωρήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας βάσει της αρχής GDPR που ισχύει για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Βρες χρηματοδότηση

  Βρες επενδυτή

  Επισκεφθειτε ακομα

  Horizon Scanning