Στρατηγικές Δράσεις

S3 platforms

Η ΠΚΜ συμμετέχει δυναμικά στις «S3 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκριμένα:

  • Στην εγκεκριμένη από την Ε.Ε. Θεματική Πλατφόρμα με θέμα: “ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» που αφορά το τομέα της Αγροδιατροφής. Η υψηλής τεχνολογίας καλλιέργειες είναι μια ευρεία έννοια που αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα νέων εργαλείων (ρομποτική, ΤΠΕ, μεγάλα δεδομένα (big data), κ.λπ.). Η συνεργική χρήση αυτών των μέσων επιτρέπει τη μετάβαση στο νέο πρότυπο της γεωργίας ακριβείας (SPF). Μια αφοσιωμένη σύμπραξη για την Υψηλή Τεχνολογία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πλατφόρμας S3 AGROFOOD προωθήθηκε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας της Τοσκάνης, για τη διευκόλυνση της διαπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας και έργων, επιταχύνοντας έτσι την απορρόφηση της έξυπνης γεωργίας ακριβείας στα ευρωπαϊκά γεωργικά συστήματα. Η ΠΚΜ έχει συμμετάσχει μέχρι σήμερα σε όλες τις συναντήσεις της πλατφόρμας κι έχει παράσχει πρωτογενές τοπικό πληροφοριακό υλικό για το περιβάλλον της σχετικά με το αντικείμενο της πλατφόρμας. 
  • Ως εταίρος στο διαπεριφερειακό σχήμα της εγκεκριμένης από την Ε.Ε. θεματικής πλατφόρμας με θέμα «ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ (Big Data) ΜΕΓΑΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» για το τομέα της Αγροδιατροφής. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα  στοχεύει στην ενθάρρυνση, την παρακίνηση και τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των απαραίτητων ψηφιακών τεχνολογιών και της εφαρμογής των δεδομένων στις αλυσίδες αξίας των γεωργικών προϊόντων διατροφής.
  • Συνεργασία με την Περιφέρεια του North Brabant (Ολλανδία) η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέθεσε  μία πρόταση στα πλαίσια των «S3 Θεματικών πλατφορμών» και πιο συγκεκριμένα στον τομέα της Αγροδιατροφής με τίτλο «Φαγητό, γαστρονομία και νέες τεχνολογίες» (Food, gastronomy and new technologies)

Αρχικά η πρόταση είχε τίτλο «Αγροτική διαφοροποίηση και έξυπνοι αγροτικοί προορισμοί» (rural diversification and smart agri-food destinations), αλλά μετά από εκτεταμένες συνεννοήσεις με την JRC περιόρισε το θεματικό πεδίο της πρότασης. Αυτή η ανάλυση της χαρτογράφησης θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της πλατφόρμας για την προώθηση συνεργειών και συνεργασιών, ιδιαίτερα για την τεχνολογία Επίπεδο Ετοιμότητας (TRL) γύρω και πάνω από 4 προκειμένου να ενισχυθεί η διαπεριφερειακή καινοτομία και οικονομικό αντίκτυπο που βασίζεται σε τοπικά, παραδοσιακά και γαστρονομικά προϊόντα διατροφής στην έννοια της πιο υγιεινής προσφοράς τροφίμων για την ικανοποίηση των αναγκών των στοχοθετημένων ομάδων καταναλωτών.

Στρατηγικές δράσεις υπό ανάπτυξη είναι και οι παρακάτω. Αναμένονται περισσότερες πληροφορίες στο άμεσο μέλλον:

  • Inter-regional Investments 
  • Digital Innovation Hubs
  • European Entrepreneurial Regions / Project 2020

Βρες χρηματοδότηση

Βρες ερευνητή

Βρες επενδυτή

Επισκεφθειτε ακομα

Horizon Scanning