Funding

Financing tools with emphasis on Innovation and Entrepreneurship in RIS3

The following calls relate primarily to RIS3’s priority areas, focusing on Innovation and Entrepreneurship.

Παράταση προθεσμιών για τα ενταγμένα έργα του Α’ κύκλου της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Αναστέλλονται οι προθεσμίες για τα ενταγμένα έργα του Α΄ κύκλου της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» από τις 11/3/2020 για δύο (2) μήνες για:

– την υποβολή αιτημάτων ενδιάμεσης/τελικής επαλήθευσης,

– την αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων/εγγράφων σε αιτήματα ενδιάμεσης/τελικής επαλήθευσης,

– την υποβολή αντιρρήσεων επί των αποτελεσμάτων των εκθέσεων επαλήθευσης

κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης».

 

Διευκόλυνση της ρευστότητας των επιχειρήσεων στη διάρκεια του COVID – 19

Με βάση τη διαμορφούμενη μέχρι σήμερα κατάσταση, αλλά και με στόχο τη μετακύλιση ρευστότητας στην αγορά, ο ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας) απευθύνει πρόταση προς τους δικαιούχους των δράσεων ευθύνης του.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του φορέα στον παρακάτω σύνδεσμο: shorturl.at/jxDFM .

EUROCITIES webinar - European Capital of Innovation Awards 2020

Τα Βραβεία Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Καινοτομίας (European Capital of Innovation Awards) τιμούν τις ευρωπαϊκές πόλεις που καινοτομούν, επιβραβεύοντας τα  οικοσυστήματα καινοτομίας των πόλεων που στοχεύουν στη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών τους. Με τα βραβεία αυτά, η ΕΕ ευαισθητοποιεί σχετικά με τα οφέλη της υποστήριξης ενός αστικού οικοσυστήματος καινοτομίας που λειτουργεί “με” και “για” τους πολίτες, υποστηρίζοντας τις πόλεις στην αντιμετώπιση νέων κοινωνικών προκλήσεων, ενισχύοντας την αστική τους ανθεκτικότητα.

Η πλατφόρμα για τα Βραβεία Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Καινοτομίας “European Capital of Innovation Awards 2020”, θα είναι ανοιχτή για υποβολές από τις 5 Μαρτίου 2020. Πόλεις άνω των 100.000 κατοίκων από κράτη μέλη της ΕΕ ή συνδεδεμένες χώρες με το πρόγραμμα Horizon 2020 καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 23 Ιουνίου 2020. Τα βραβεία αυξάνουν το ενδιαφέρον των φορέων του οικοσυστήματός τους και παράλληλα ενισχύουν την προβολή της πόλης παγκοσμίως.

Μπορείτε να συμμετέχετε στο webinar του EUROCITIES, προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τα European Capital of Innovation Awards. Το webminar θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 στις 10:00 – 11:30 (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Για δηλώσεις συμμετοχής στο webinar, ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.eventbrite.com/e/eurocities-webinar-european-capital-of-innovation-awards-2020-tickets-97286523611

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/icapital_en

 

 

 

 

Περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τα "Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας"

The Governor of Central Macedonia, Mr. Apostolos Tzitzikostas, decided to launch the “Investment Innovation Plans” Action in the framework of the Operational Program “Central Macedonia” namely Axis 1 “Enhancing Research, Technological Development and Innovation”, Thematic Objective 1 “Enhancing Research, Technological Development and Innovation”, Investment Priority: 1b” Promoting business investment in research and innovation, developing links and synergies between businesses, research and development and higher education sectors, in particular by promoting investment in product and service development, technology transfer, social innovation, eco-innovation, public service applications, demand-driven, networking, clustering and open innovation through intelligent specialization, as well as support for technological and applied research, pilot actions, early product validation actions, advanced capabilities treatment, especially in core technologies and dissemination of enabling technologies “and the specific objective 1b1« Promoting investment in developing products and services in the priority sectors of the Smart Specialization Strategy (RIS3) ».

 

 1. The budget for the Public Expenditure Action “Innovation Investment Plans” is € 6,000,000.
 2. The subsidized budget (public expenditure and private participation, excluding VAT) of any potential aid beneficiary investment proposal may not be less than twenty thousand euros (€ 20,000) and may not exceed four hundred thousand euros (€ 400,000). €).
 3. The duration of the projects cannot be longer than 18 months.
 4. Beneficiaries of the Action are either an Enterprise, or an Independent Business Group, or a Venture Partnership, or an Independent Business or Business Group through a collaboration with a Knowledge Research and Dissemination Organization refer to the Detailed Call for Action, which is an integral part of this Decision.
 5. The date for submission of research proposals to the State Aid Information System (www.ependyseis.gr/mis) is 30-04-2020 until the deadline of 31-07-2020 at 15:00.

For further information interested parties can contact the Central Information Office of Intermediate Business Program “Competitiveness and Entrepreneurship” (EFEEA), Leda-Maria Settlement, Hermes Building (1st floor), 6th km. Charilaou-Thermis, 57001 Thermi Thessaloniki, 2310480000 or email: pepkm@e-kepa.gr or www.kepa-anem.gr (in the “Send your inquiry” option).

View the Invitation in detail here: Invitation for “Investment Innovation Plans”.

 

 

 

 

Περισσότερα

Τροποποίηση της πρόσκλησης «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στα πλαίσια της πρόσκλησης  «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00, κατόπιν απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολου Τζιτζικώστα.

Η παρούσα τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΕΦ www.efepae.gr, www.kepa-anem.gr της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ www.pepkm.gr, και του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ, Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτήριο Ερμής (1ος όροφος), 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης και στο τηλέφωνο 2310480000 ή στο pepkm@e-kepa.gr ή στο www.kepa-anem.gr (στην επιλογή “Στείλε το ερώτημά σου”).

Για την αναλυτική πρόσκληση της Δράσης «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο: Κουπόνια Καινοτομίας .

Είσαι επιχειρηματίας ή φορέας υποστήριξης της καινοτομίας; Τότε αυτό σίγουρα σε ενδιαφέρει!

Το Πρόγραμμα “European Entrepreneurial Region (EER) – Peer-to-peer exchange programme” αποσκοπεί στην ανταλλαγή  βέλτιστων πρακτικών, εμπειριών και γνώσεων μεταξύ των επιχειρηματιών από τις Περιφέρειες που φέρουν την ένδειξη EER, μία εκ των οποίων είναι και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχος του είναι να βοηθήσει τους επιχειρηματίες να επωφεληθούν από μια εμπειρία με φορείς υποστήριξης της καινοτομίας σε άλλες Περιφέρειες, να συνδεθούν με δυνητικούς εταίρους, να μοιραστούν γνώσεις και να δημιουργήσουν συνεργατικά σχέδια. Οι εκπρόσωποι των φορέων υποστήριξης της καινοτομίας από τις Περιφέρειες EER θα μπορέσουν επίσης να επωφεληθούν από το πρόγραμμα, συνοδευόμενοι από τους επιχειρηματίες τους και συνεργαζόμενοι με τους ομότιμους τους από άλλη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια.

Οι επιχειρηματίες και οι εκπρόσωποι των φορέων υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας  που ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο πρόγραμμα καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους από τις 03/02/2020 έως 28/02/2020.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς να υποβάλλεται την αίτηση σας, αλλά και για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθείστε τον σχετικό σύνδεσμο:Call for EoI EER Study visits

 

Περισσότερα

Παράταση του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16, στα καθεστώτα Γενική Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, έως τις 28/02

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα, Γ΄ Κύκλος» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, έως τις 28/02/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016,ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο: Αναπτυξιακός_Νόμος

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Το πρόγραμμα “Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας” αφορά στη χρηματοδότηση της παροχής διδακτικού έργου από νέους επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή υποψηφιότητας από κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή είναι οι εξής:

 • Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, το αντικείμενο του οποίου είναι συναφές με το Επιστημονικό Πεδίο  που αφορά η αίτηση του και έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1/1/2009.
 • Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
 • Δεν κατέχει θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.
 • Δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.
 • Δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα
 • Περίοδος υποβολής:  από 10/02/20
 • Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
 • Περισσότερα: https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=4690

Περισσότερα

Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς υπηρεσίας που θα παρασχεθεί από φορείς καινοτομίας. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα δράση, θα πρέπει να έχουν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα του οποίου η αντιμετώπιση απαιτεί την τεχνογνωσία που διαθέτει κάποιος φορέας καινοτομίας.

Ειδικότερα, ως επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης δράσης δύναται να αφορούν οι ακόλουθοι:

Μεταφορά τεχνογνωσίας / τεχνολογίας από τους φορείς καινοτομίας προς τις επιχειρήσεις με σκοπό:

 • την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών από αυτές. Ως καινοτόμα θεωρούνται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρουσιάζουν νέα ή σημαντικά βελτιωμένα χαρακτηριστικά ή τρόπους χρήσης
 • την ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής ή λειτουργίας επιχειρήσεων
 • την επίλυση προβλημάτων στην παραγωγική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων
 • ενίσχυση της συνεργασίας των επιχειρήσεων με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς
 • προώθηση Ε&Τ δραστηριοτήτων από τους φορείς καινοτομίας προσανατολισμένων προς τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Η συγκεκριμένη δράση είναι συμβατή με την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως προέκυψε και από τη σχετική διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας www.pepkm.gr.
Για το λόγο αυτό το ερευνητικό σχέδιο θα πρέπει να σχετίζεται με τουλάχιστον έναν από τους οκτώ τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής:

 • Αγροδιατροφή
 • Δομικά υλικά
 • Κλωστοϋφαντουργία – ένδυση
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Τεχνολογίες ενέργειας
 • Τεχνολογίες περιβάλλοντος
 • Τεχνολογίες μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Σε ποιούς απευθύνεται:  Πολυ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας.
 • Περίοδος υποβολής:  από 17/12/2019 έως 28/2/2020 (ώρα 15:00)
 • Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Περισσότεραhttps://bit.ly/36BqgbJ

Περισσότερα

Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων στην Κεντρική Μακεδονία

Επιλέξιμοι κλάδοι:

 • Κρέας – πουλερικά – κουνέλια, γάλα, αυγά
 • Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα
 • Ζωοτροφές, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί, άνθη, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, ξύδι.
 

Στόχοι της δράσης, μεταξύ άλλων, είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων, η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας, φιλικών προς το περιβάλλον και χρήση νέων τεχνολογιών και η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

 • Σε ποιούς Απευθύνεται: Κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας. 
 • Περίοδος υποβολής:   από 20/9/2019 έως 19/12/2019 (ώρα 11:00πμ)
 • Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Ενισχύονται οι περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες είναι εκτός εφαρμογής του Μέτρου 19 (CLLD/LEADER) του ΠΑΑ 2014-2020.
 • Περισσότερα:  http://tinyurl.com/y3fxtpk9

Περισσότερα

Find a researcher

Find an investor