Digital Summit 2023

digital summit sepve 2023 430

Digital Summit 2023

22 & 23 Νοεμβρίου 2023,  Porto Palace Hotel & Conference Center

 

Στις 22 & 23 Νοεμβρίου ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδας (ΣΕΠΒΕ) διοργανώνει το Digital Summit για το 2023. Το θέμα της διήμερης εκδήλωσης αφορά την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Βασικοί στόχοι είναι να συζητηθούν οι δυσκολίες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, να αναγνωριστούν οι μελλοντικές τάσεις του χώρου αλλά και να δοθούν λύσεις σε αυτά τα ζητήματα. Σε όλη αυτήν την διαδικασία σημαντικό ρόλο θα παίξουν εκπρόσωποι 26 εταιρειών από διαφορετικούς τομείς σύγχρονων τεχνολογιών και της εφαρμοσμένης τεχνολογίας, οι οποίοι θα περιγράψουν τις νέες τάσεις που διαμορφώνονται, τις δυσκολίες που εγείρονται και τα οφέλη που προκύπτουν κατά την ενσωμάτωση αλλαγών στον τρόπο παραγωγής, οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεών τους. Επίσης θα παρουσιάσουν τις δράσεις που αναπτύσσουν, τις λύσεις που εφαρμόζουν, τα προϊόντα που παράγουν και τις υπηρεσίες που προσφέρουν κατά τη διαδικασία μετάβασης και προσαρμογής στην ψηφιακή εποχή.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date

Νοέ 22 - 23 2023
Expired!