Πώς να προκηρύξετε την καινοτομία – Πρακτικές διαδρομές σύναψης Δημοσιών Συμβάσεων Καινοτομίας και Διαβούλευση με την Αγορά

Πώς να προκηρύξετε την καινοτομία – Πρακτικές διαδρομές σύναψης Δημοσιών Συμβάσεων Καινοτομίας και Διαβούλευση με την Αγορά

5 και 6 Μαρτίου 2024, στο ξενοδοχείο COLORS Urban στη Θεσσαλονίκη (Τσιμισκή 13)

To EKETA, στο πλαίσιο της συνεχούς δέσμευσης του για την προώθηση της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, διοργανώνει εργαστήριο/διημερίδα με τίτλο “Πώς να προκηρύξετε την καινοτομία – Πρακτικές διαδρομές σύναψης Δημοσιών Συμβάσεων Καινοτομίας και Διαβούλευση με την Αγορά”.

Το εργαστήριο στοχεύει να διερευνήσει τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και τις βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται με την προμήθεια καινοτόμων αγαθών, υπηρεσιών και έργων στον δημόσιο τομέα. Παρέχει επεξηγήσεις για τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας, τα οφέλη τους, τους κανόνες και τα βήματα εφαρμογής αυτών καθώς και μελέτες περίπτωσης του P5 INNOBROKER και άλλων συναφών έργων.

Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την εν λόγω εκδήλωση μέσω συμπλήρωσης σχετικής φόρμας εδώ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date

Μαρ 05 - 06 2024
Expired!