Ημερίδα στη Θεσσαλονίκη από τον ΟΒΙ – Πράξη ΕΣΠΑ-Οργάνωση Υπηρεσίας για την ενίσχυση νεοφυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη διερεύνηση και κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας

ΟΒΙ

Ημερίδα στη Θεσσαλονίκη από τον ΟΒΙ – Πράξη ΕΣΠΑ-Οργάνωση Υπηρεσίας για την ενίσχυση νεοφυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη διερεύνηση και κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας

Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023, στις 18:00, στη Θεσσαλονίκη, στο χώρο εκδηλώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΕΒΕΘ, Τσιμισκή 29).

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ο αποκλειστικός αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών (patents), εμπορικών σημάτων (trademarks) και βιομηχανικών σχεδίων (designs), εποπτευόμενος από το Υπουργείο Ανάπτυξης, συνεχίζει την πραγματοποίηση ημερίδων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης του ΕΣΠΑ  «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΟΦΥΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ» και διοργανώνει Ημερίδα την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου, στις 18:00, στη Θεσσαλονίκη.

Ο Οργανισμός καινοτομεί και αναπτύσσει μια νέα Υπηρεσία για τις νεοφυείς (Startups) και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) προκειμένου να τις υποστηρίξει στην κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας τους.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν δυο αναδυόμενοι κλάδοι για τους οποίους, στο πλαίσιο της Πράξης, εκπονήθηκαν Αναφορές Ευρεσιτεχνίας (PLR):

  • ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (INTERNET OF THINGS)
  • ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η συμμετοχή είναι δωρεάν για το ενδιαφερόμενο κοινό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» βάσει της απόφασης ένταξης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων).

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date

Σεπ 07 2023
Expired!

Time

Ώρα Ελλάδος
6:00 pm