Εκδήλωση ενημέρωσης «Ευκαιρίες για επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος MSCA Staff Exchanges του Ορίζοντα Ευρώπη»

Εκδήλωση ενημέρωσης «Ευκαιρίες για επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος MSCA Staff Exchanges του Ορίζοντα Ευρώπη»

Εκδήλωση ενημέρωσης «Ευκαιρίες για επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος MSCA Staff Exchanges του Ορίζοντα Ευρώπη»

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, διοργανώνουν διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης «Ευκαιρίες για επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος MSCA Staff Exchanges του Ορίζοντα Ευρώπη», την Τρίτη 24 Οκτωβρίου (ώρες 10:00-13:00). Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας.

Οι επιχειρήσεις και οι ερευνητικoί φορείς που συμμετέχουν θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τις προσκλήσεις των Δράσεων MSC Staff Exchanges (Ανταλλαγές προσωπικού). Η εκδήλωση θα αναδείξει τις δυνατότητες και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι επιχειρήσεις μέσα από τη συμμετοχή τους στην συγκεκριμένη δράση καθώς και το πώς θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε κοινοπραξίες με ερευνητικούς φορείς και να λάβουν τις υπηρεσίες υψηλά καταρτισμένων ερευνητών μέσω του προγράμματος. Τέλος οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να θέσουν απευθείας τα ερωτήματά τους στους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας.

Θα παρουσιαστούν οι ευκαιρίες που δίνονται στις επιχειρήσεις μέσω του διεθνούς δικτύου Enterprise Europe Network, αναδεικνύοντας τις υπηρεσίες συμβουλευτικής και δικτύωσης, τις οποίες παρέχει το δίκτυο προς επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς και πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες δικτύωσης, όσοι αναζητούν εταίρους για συμμετοχή στις δράσεις Staff Exchanges (ειδικότερα οι επιχειρήσεις που αναζητούν seconded ερευνητές). Επίσης, θα παρουσιαστεί η πρωτοβουλία Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας και οι δράσεις για τη διασύνδεση της επιχειρηματικότητας και της έρευνας μεταξύ Ελλήνων σε όλον τον κόσμο.

θα γίνει αναφορά στην υπηρεσία του προγράμματος MSCA-NET για την εύρεση κατάλληλων εταίρων (MSCA NET Matchmaking platform), ένα ευρωπαϊκό εργαλείο στη διάθεση όλων όσοι θέλουν να βρουν εταίρους, να κανονίσουν συναντήσεις συνεργασίας και να ανταλλάξουν πληροφορίες σε ένα ασφαλές περιβάλλον το οποίο διαχειρίζεται το MSCA-NET, το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής του MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, αλλά και ερευνητές ανώτερων βαθμίδων και μέλη ΔΕΠ, από όλα τα επιστημονικά πεδία, καθώς και όλους/ες τους/ις εμπλεκόμενους/ες του συστήματος έρευνας και καινοτομίας.
Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής προτάσεων στις δράσεις αυτές δεν έχουν μεμονωμένοι επαγγελματίες και ερευνητές/ριες από οποιονδήποτε τομέα, αλλά διεθνείς κοινοπραξίες επιχειρήσεων, ΜμΕ, πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων, και άλλων μη ακαδημαϊκών οργανισμών.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή εδώ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Οι γλώσσες στην οποία θα πραγματοποιηθεί η ημερίδα είναι η ελληνική και η αγγλική, και το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date

Οκτ 24 2023
Expired!

Time

Ώρα Ελλάδος
10:00 am - 1:00 pm