Ταμείο Καινοτομίας: Συνέδριο για τη Χρηματοδότηση Καινοτόμου Καθαρής Τεχνολογίας

European Commission

Ταμείο Καινοτομίας: Συνέδριο για τη Χρηματοδότηση Καινοτόμου Καθαρής Τεχνολογίας

Στις 19 Ιανουαρίου, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι επενδυτές, οι ενδιαφερόμενοι φορείς και οι ηγέτες της βιομηχανίας θα συγκεντρωθούν για να ευαισθητοποιήσουν την κοινότητα των δημόσιων και ιδιωτών χρηματοδοτών σχετικά με τις πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρει το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει καθορίσει τη στρατηγική για την ανάπτυξη μιας παγκόσμιας ανταγωνιστικής, ανθεκτικής και ουδέτερης σε άνθρακα βιομηχανίας έως το 2050. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία επιθυμεί να γίνει πρωτοπόρος στην απαλλαγή από τον άνθρακα μέσω καθαρών τεχνολογικών λύσεων με πρωτοποριακές τεχνολογίες και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα που προκαλούν τα βιομηχανικά παραδείγματα. Αυτό απαιτεί, ωστόσο, ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο και επενδύσεις τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε το πρόγραμμα του Ταμείου Καινοτομίας, ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα χρηματοδότησης επιχορηγήσεων στον κόσμο για την επίδειξη των πρώτων στο είδος των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών βιομηχανιών.

Το Ταμείο Καινοτομίας χρηματοδοτείται 100% από το EU Emissions Trading System (ETS) και αναμένεται να παρέχει περίπου 38 δισεκατομμύρια ευρώ κατά την περίοδο από το 2020 έως το 2030 (ανάλογα με την τιμή του άνθρακα ), για την εμπορική επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με στόχο να φέρει στην αγορά βιομηχανικές λύσεις που βοηθούν στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές της Ευρώπης και υποστηρίζουν τη μετάβασή της στην κλιματική ουδετερότητα.

Το συνέδριο βασίζεται στα αποτελέσματα του πρώτου συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε το 2020, με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινότητας των δημόσιων και ιδιωτών χρηματοδοτών σχετικά με τις πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ και προώθηση του διαλόγου με τη βιομηχανία.

Οι εγγραφές λήγουν στις 18 Ιανουαρίου 2023, 17:00 CET

 

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date

Ιαν 19 2023
Expired!

Time

CET
10:00 am - 4:00 pm