Forums

  • Συζήτηση
  • Θέματα
  • Δημοσιεύσεις
  • Τελευταίο άρθρο
  • Κουπόνια Μεταφοράς τεχνολογίας
   Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» και συγκεκριμένα του Άξονα 1 «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας», Θεματικό Στόχο 1 «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας», Επενδυτική προτεραιότητα: 1b «Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής» και στον Ειδικό Στόχο1b2 «Δημιουργία μόνιμων συνεργατικών μηχανισμών μεταξύ ερευνητικών μονάδων και επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων για την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας (τομείς RIS3) και για μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας».
   Αν είστε επιχείρηση και ψάχνετε για συνεργάτη στην έρευνα και καινοτομία αναφέρετε την ανάγκη σας ή την πρόκληση που έχετε ώστε να βρείτε συνεργάτη
   Αν είστε ερευνητής παρουσιάστε με απλά λόγια την εξειδίκευση σας.
  • 0
  • 0
  • Δεν υπάρχουν θέματα

  • Συνεργασίες φορέων έρευνας
   Συνεργασίες φορέων έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας που έχουν έδρα στις πόλεις και στην ύπαιθρο. Τι ανάγκες έχουν οι επιχειρήσεις τις υπαίθρου? Σε επίπεδο καινοτομίας ποιές ανάγκες / ιδέες έχουν που θα μπορούσαν να συνεργαστούν με φορείς καινοτομίας στις πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας?
  • 0
  • 0
  • Δεν υπάρχουν θέματα