Χώροι Καινοτομίας

Οι χώροι Καινοτομίας αφορούν χώρους όπου υποστηρίζονται ή φιλοξενούνται νέες ιδέες, νέες ομάδες, νεοφυείς εταιρίες και περιλαμβάνουν τόσο Θερμοκοιτίδες, Επιταχυντές και Co-working spaces αλλά και κάθε χώρο που παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης startups ή καινοτομικών δράσεων.

coho – the coworking home

COHO

Το coho είναι ένας σύγχρονος, ανοιχτός χώρος εργασίας, συνεργασίας και επαγγελματικής ανάπτυξης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο coho, επαγγελματίες και business start-ups βρίσκουν όλες τις απαραίτητες υποδομές, ευκαιρίες αποτελεσματικής δικτύωσης με άλλους επαγγελματίες και πολύ προσιτές τιμές.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στρ. Ναπ. Ζέρβα 10, 54640 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 812113, Φαξ: 2310 812124
email: coworking@coho.gr

 

Ιστότοπος: http://www.coho.gr/

Περισσότερα

ΟΒΙ

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων. Επίσης, παρέχει τεχνολογική πληροφόρηση από δημοσιευμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) μέσα από διεθνείς βάσεις δεδομένων.

Επιπρόσθετα ο ΟΒΙ, έχει δημιουργήσει  Περιφερειακά Γραφεία ενημέρωσης του κοινού, ένα από τα οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την παροχή πληροφοριών από ΔΕ, την ενημέρωση σε θέματα προστασίας της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και τη διάχυση της τεχνολογικής πληροφόρησης και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Θεσσαλονίκη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κεντρική Βιβλιοθήκη
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γιώργος Ασημόπουλος
Τ: 2310 995355
E-mail: obi_thessaloniki@obi.gr
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, 54124 Θεσσαλονίκη
Ημέρες & Ώρες Κοινού: Δευτέρα & Τρίτη 9.00 – 14.00
Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα – Παρασκευή 09.00 – 17.00

Balkan Center
Κτίριο Β
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γιώργος Ασημόπουλος
T: 2310 990567
E-mail: obi_thessaloniki@obi.gr
Διεύθυνση: 10ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, 57001 Θέρμη
Ημέρες & Ώρες Κοινού: Πέμπτη & Παρασκευή 9.00 – 14.00
Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα – Παρασκευή 09.00 – 17.00

 

Ιστότοπος: https://www.obi.gr/el/ 

Περισσότερα

LogoΟΚ!Thess

Είναι κορυφαίος κόμβος των νεοφυών επιχειρήσεων  και καταλύτης  για την αύξηση της τοπικού οικοσυστήματος καινοτομίας.  Έργο της είναι να βοηθάει επιχειρηματίες να φέρνουν καινοτόμες ιδέες  στην αγορά μέσω ενός προγράμματος επιτάχυνσης που  περιλαμβάνει εκπαίδευση, προγύμναση, καθοδήγηση με συμβούλους και πρόσβαση σε κεφάλαια.

Τέλος, είναι ένας χώρος, όπου πραγματοποιούνται συναντήσεις της κοινότητας και ανοιχτές εκδηλώσεις που επιτρέπουν ομότιμους συναδέλφους να αναμειγνύονται και να συνδέονται.     

Η έδρα του είναι  Κομοτηνής 2 (Κυδωνιών & Μαρίας Κάλλας) στη Θεσσαλονίκη.   

Ιστότοπος: https://okthess.gr/el/ 

Περισσότερα

Logo

i4g incubation for growth

Είναι ένα ελληνικό  εργαστήριο εκκολαπτηρίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη που προχωρά επίσης ένα ταμείο επένδυσης κεφαλαίων για τεχνολογία και νεοφυείς επιχειρήσεις επιστήμης.

Αποτελεί ένα χώρο ζωντανής κοινότητας για περισσότερο από 120 άτομα σχεδιασμένο με σκοπό να δημιουργεί ευκαιρίες, να μοιράζει τη γνώση και την εξειδίκευση προσφέροντας διατομεακές επιχειρηματικές ευκαιρίες και εμπνέοντας τους να  κατορθώσουν νέες επιτυχίες. 

Η αποστολή του είναι να αποτελέσει ένα σημαντικό μέρος του οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων της Ελλάδας που συνδέουν τις επιχειρηματικές, τεχνολογικές και επιστημονικές κοινότητες κατορθώνοντας το μέγιστο καλό. Έχει σαν όραμα την αναγνώρισή του ως μια κορυφαία τοποθεσία για νεοφυείς επιχειρήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για την κατασκευή επιχειρήσεων παγκόσμιας κλάσης.

Η έδρα του είναι Αντώνης Τρίτσης 21, Κτήριο Β στη Θεσσαλονίκη.

Ιστότοπος: http://i4g.gr/w/ 

Περισσότερα

Βρες χρηματοδότηση

Βρες ερευνητή

Βρες επενδυτή

Επισκεφθειτε ακομα

Horizon Scanning