Tag

Χρηματοδότηση
ΟΠΣΚΕ
Σε λειτουργία τέθηκε από την Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2023, το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).                 Στόχος του ΟΠΣΚΕ είναι να αποτελέσει τον κεντρικό κόμβο διαχείρισης όλων των δράσεων κρατικών ενισχύσεων και ήσσονος σημασίας καθώς και παρεμβάσεων της ΣΣ ΚΑΠ συγχρηματοδοτούμενων από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία μέτρων ενίσχυσης για την Προγραμματική Περίοδο...
Continue Reading
lump sum funding
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση (webinar) στις 9 Φεβρουαρίου 2023, σχετικά με το μοντέλο χρηματοδότησης lump sum στα έργα του Ορίζοντα Ευρώπη.                 Το μοντέλο χρηματοδότησης lump sum αποτελεί έναν από τους βασικούς νεωτερισμούς στον Ορίζοντα Ευρώπη. Η εφαρμογή του έχει βασικό στόχο τη μείωση του διαχειριστικού φόρτου, τη μείωση των λαθών κατά...
Continue Reading
ανταγωνιστικότητα 2021-2027
Το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» αποτελεί ολοκληρωμένη παρέμβαση προς τους παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας στη μετάβασή τους σε ένα αναπτυξιακό πρότυπο που καθοδηγείται από την Οικονομία της Γνώσης, αποτυπώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Χώρας και σε εναρμόνιση με τις νέες προτεραιότητες της Επιτροπής.                 Το Πρόγραμμα...
Continue Reading
ΕΚΤ
Δημοσιεύθηκαν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού για Έρευνα και Ανάπτυξη (δείκτης GBARD) στην Ελλάδα, με αναφορά στον τελικό προϋπολογισμό 2021. Τα στοιχεία έχουν αποσταλεί στη Eurostat.                 Ο δείκτης GBARD (Government Budget Allocations for Research and Development...
Continue Reading
European Commission
Στις 19 Ιανουαρίου, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι επενδυτές, οι ενδιαφερόμενοι φορείς και οι ηγέτες της βιομηχανίας θα συγκεντρωθούν για να ευαισθητοποιήσουν την κοινότητα των δημόσιων και ιδιωτών χρηματοδοτών σχετικά με τις πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρει το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ.                 Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει καθορίσει τη στρατηγική...
Continue Reading
one stop liaison office
Δημοσιεύθηκε το Πρόγραμμα Εργασίας του προγράμματος Horizon Europe για τις προσκλήσεις δυο προγραμμάτων στο α’ τρίμηνο του 2023, CONNECT και INNOVSMES, που έρχεται για να ενισχύσει τις συνεργασίες εντός των οικοσυστημάτων καινοτομίας στην Ευρώπη και να ωθήσει ερευνητές, επιχειρηματίες, βιομηχανίες, δημόσιες αρχές, ιδρύματα και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να εντοπίσουν και να συν-αναπτύξουν καινοτόμες...
Continue Reading
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στο εν λόγω καθεστώς ενίσχυσης ξεκινάει την 9η  Ιανουαρίου με καταληκτική ημερομηνία του κύκλου υποβολών την 10η Απριλίου 2023.                 Η «Επιχειρηματικότητα 360°» έρχεται να συμπληρώσει τα υπόλοιπα  Καθεστώτα Ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου καθώς απευθύνεται σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε σημαντικούς τομείς για την εθνική οικονομία, τα...
Continue Reading
eu-missions-info days
Η ενημερωτική εκδήλωση για τις νέες προκηρύξεις του 2023 στο πλαίσιο των «Ευρωπαϊκών Αποστολών» (EU Missions) στους τομείς που αφορούν την υγεία, το κλίμα και το περιβάλλον, θα διοργανωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδικτυακά στις 17 και 18 Ιανουαρίου 2023.                 Το Πρόγραμμα Εργασίας 2023 που δημοσιεύθηκε πρόσφατα περιλαμβάνει προκηρύξεις για...
Continue Reading
ΕΑΤΕ
Μέσα στις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το νέο «Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» που έχει στόχο τη χρηματοδότηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο.               Το Ταμείο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 με πόρους ύψους 21,5 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά...
Continue Reading
EIC-work-programme2023
Η επίσημη δημοσίευση του Προγράμματος Εργασίας 2023 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC) πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2022. Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων δράσεων, ανακοινώθηκε συνολική χρηματοδότηση άνω του 1,6 δις ευρώ για την υποστήριξη της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, καινοτόμων επιχειρήσεων και της δημιουργίας νέων αγορών.               Η σχετική ενημερωτική ημερίδα (info day) πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2022 και είναι διαθέσιμη...
Continue Reading
1 2 3 7

Events

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
26
27
28
29
30
31
1
Events for Ιανουάριος

1

No Events
2
3
4
5
6
7
8
Events for Ιανουάριος

2

No Events
Events for Ιανουάριος

3

No Events
Events for Ιανουάριος

4

No Events
Events for Ιανουάριος

5

No Events
Events for Ιανουάριος

6

No Events
Events for Ιανουάριος

7

No Events
Events for Ιανουάριος

8

No Events
9
10
11
12
13
14
15
Events for Ιανουάριος

9

No Events
Events for Ιανουάριος

10

No Events
Events for Ιανουάριος

11

No Events
Events for Ιανουάριος

12

No Events
Events for Ιανουάριος

13

No Events
Events for Ιανουάριος

14

No Events
Events for Ιανουάριος

15

No Events
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Events for Ιανουάριος

23

No Events
Events for Ιανουάριος

24

No Events
Events for Ιανουάριος

26

No Events
Events for Ιανουάριος

27

No Events
Events for Ιανουάριος

28

No Events
Events for Ιανουάριος

29

No Events
30
31
1
2
3
4
5