Χρηματοδότηση

European Commission 430

Expanding Academia-Enterprise Collaborations

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 06/06/2024, Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 19/09/2024

(περισσότερα…)
European Commission 430

Mutual learning and support scheme for national and regional innovation programmes

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων : 06/06/2024

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

(περισσότερα…)
European Commission 430

Interregional Innovation Investments Strand 1

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 06/06/2024, Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 05/12/2024

(περισσότερα…)
European Commission 430

Interregional Innovation Investments Strand 2a

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 06/06/2024

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 05/12/2024

(περισσότερα…)
European Commission 430

Call for Pilots within the European data space for smart communities (Submission round 1)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων (1ου Κύκλου): 01/06/2024

Λήξη Υποβολής Προτάσεων  (1ου Κύκλου): 31/08/2024

(περισσότερα…)
European Commission 430

Food Waste – Support to Stakeholders 2024-2025

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 30/05/2024 , Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 25/09/2024

(περισσότερα…)
European Commission 430

ELBE EUROCLUSTER SECOND CALL FOR FINANCIAL SUPPORT TO TRAINING

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 03/06/2024 , Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 31/8/2024

(περισσότερα…)
1 2 3 24