Αποθετήριο

Καλώς ήρθατε στο αποθετήριο του Μηχανισμού υποστήριξης του οικοσυστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχος του αποθετηρίου είναι η προβολή συγκεκριμένης γνώσης που βελτιώνει τόσο το οικοσύστημα όσο και κάθε μέρος αυτού, ιδιαίτερα την επιχειρηματική κοινότητα.

Αποτελεί μέρος του ιστοτόπου www.ris3rcm.eu, με ελεύθερη και χωρίς περιορισμό πρόσβαση, από όλη την κοινωνία. Η ομάδα υποστήριξης του Μηχανισμού συλλέγει και αναρτά επιστημονικό και ερευνητικό υλικό (Μελέτες, Έρευνες, Μεθοδολογίες κ.α.) με έμφαση στην επιχειρηματικότητα και πιο συγκεκριμένα στην Καινοτομία. Οι πηγές είναι τόσο δευτερογενείς όσο και από την λειτουργία (έρευνες, εργαστήρια, συνέδρια κ.α.) του Μηχανισμού υποστήριξης του οικοσυστήματος καινοτομίας, του One Stop Liaison office και όλων των δράσεων και προγραμμάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σε περίπτωση που θέλετε να προτείνετε κάποιο υλικό που να εμπίπτει στους στόχους μας, μπορείτε να μας αποστείλετέ email: info@ris3rcm.eu

Βρες χρηματοδότηση

Βρες ερευνητή

Βρες επενδυτή