Καλωσόρισμα

Καλώς ήλθατε στον δικτυακό τόπο του One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η σελίδα στην οποία περιηγείστε αποτελεί κόμβο γνωριμίας και επικοινωνίας του οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια και που συγκεντρώνει  επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς φορείς, ερευνητικά κέντρα, επενδυτές, θερμοκοιτίδες και επιταχυντές, φορείς της διακυβέρνησης, start-ups. 

Η δομή του One Stop Liaison Office (δικτυακή και φυσική με έδρα τη Θεσσαλονίκη) αποτελεί δράση του εμβληματικού έργου «Μηχανισμός Yποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» , που εντάχθηκε στον Ειδικό Στόχο «Δημιουργία μόνιμων συνεργατικών μηχανισμών μεταξύ ερευνητικών μονάδων και επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων για την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας (τομείς RIS3) και για μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας», του ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020.  

Βρες χρηματοδότηση

Βρες ερευνητή

Βρες επενδυτή

Επισκεφθειτε ακομα

Horizon Scanning